De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een combinatie in groei

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een combinatie in groei

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Kinderopvang Walcheren oftewel ‘KOW’. KOW is een organisatie die opvang biedt aan kinderen van nul tot dertien jaar, waarvan de ouders schoolgaand, werkend of werkeloos zijn. Een onderdeel van KOW is kinderdagverblijf Windorgel, hier worden kinderen opgevangen van nul tot vier jaar. Kinderdagverblijf Windorgel is gevestigd in Openwijkschool De Combinatie in Vlissingen. Naast het kinderdagverblijf zijn er nog een aantal organisaties oftewel ‘partners’ gevestigd binnen deze openwijkschool. Denk hierbij aan basisscholen, het consultatiebureau, jeugd maatschappelijk werk, MEE Zeeland en de Zeeuwse bibliotheek.

Aanleiding tot dit onderzoek is dat er op het gebied van preventie in ontwikkelingsproblemen, nagenoeg geen samenwerking plaats vindt tussen kinderdagverblijf Windorgel en de ‘partners’ binnen Openwijkschool De Combinatie. Dat wil zeggen dat er nauwelijks samenwerking plaats vindt op het gebied van preventie van ontwikkelingsproblemen bij de kinderen. Dat werkt voor de medewerkers van kinderdagverblijf Windorgel tegenstrijdig, gezien het grote aantal kinderen met een ‘weging’ en de functies van de ‘partners’ binnen deze openwijkschool. Ook is het onduidelijk wat ouders verwachten van de mogelijkheden binnen de openwijkschool. Daarbij is er nooit onderzoek gedaan door Kinderopvang Walcheren naar de beweegredenen van ouders voor de keuze van deze locatie. Het is daarom onduidelijk of en wat de ouders verwachten van kinderdagverblijf Windorgel in de samenwerking met de andere organisaties binnen Openwijkschool De Combinatie.

De doelstelling van dit onderzoek is het vergoten van de ketensamenwerking binnen Openwijkschool De Combinatie, ter preventie van ontwikkelingsproblemen bij kinderen van nul tot vier jaar. Om tot een centrale onderzoeksvraag te komen is er een literatuurstudie gedaan naar de begrippen ‘Ontwikkelingskansen’, ‘Ouderparticipatie’, ‘Doorgaande’ lijn’ en ‘Ketensamenwerking’. De centrale onderzoeksvraag die hieruit voortvloeide luidt: Welke wensen tot samenwerking hebben zowel de ouders als de professionals, oftewel de ‘partners’ van kinderdagverblijf Windorgel, binnen Openwijkschool De Combinatie, ter preventie van ontwikkelingsproblemen bij de kinderen?”.

De resultaten die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen laten zien dat zowel ouders als professionals behoefte hebben aan het vergroten van de onderlinge samenwerking. Met deze samenwerking worden verschillende aspecten bedoeld, zoals op het gebied van kinderparticipatie, overdracht van ontwikkelingsgegevens, informeren van ouders en het vergroten van de ouderbetrokkenheid.
Bovenstaande resultaten hebben geresulteerd in een drietal aanbevelingen. Deze drie aanbevelingen hebben betrekking op kinderparticipatie, het mogelijk maken van een overdracht en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieKinderopvang Walcheren
Datum2014-09-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk