De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen van De Kok Bouwgroep BV

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Maatschappelijk verantwoord ondernemen van De Kok Bouwgroep BV

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een onderwerp dat steeds actueler wordt, ook in de bouwbranche. MVO heeft betrekking op de drie P’s. Wanneer de drie P’s in balans zijn, is MVO het efficiënts. Bij elke zakelijke afweging zullen dan alle drie de P’s in overweging genomen moeten worden.
De Kok Bouwgroep BV heeft het Platform FIRA in armen genomen om een analyse te maken van de stand van zaken op het gebied van MVO. Het FIRA Platform is gebaseerd op de ISO26000, deze is opgebouwd uit zeven MVO-kernonderwerpen die weer 36 sub onderwerpen overkoepelen. Uit de uitslag van het FIRA Platform komen een aantal verbeterpunten op het gebied van MVO. De verbeterpunten van De Kok Bouwgroep BV zijn:
CO2-reductie, afvalscheiding/ reductie en duurzame woningconcepten
Voor alle drie de onderwerpen is een verbeterplan opgesteld. Zo is de eis om binnen twee jaar 5% te reduceren op de CO2-uitstoot van de kantoorlocaties. Ook dient er binnen die twee jaar een CO2-reductie van 2,5% op de projecten plaats te vinden. Voor de afvalscheiding / reductie is in het zelfde tijdsbestek van twee jaar een afvalreductie op de totale afvalstroom van 10% geëist en dient de hoeveelheid bouw- en sloopafval tot 60% over de gehele afvalstroom terug gedrongen te worden.
De duurzame woningconcepten worden in dit verslag niet verder behandeld, dit valt namelijk buiten het afstudeeronderzoek van de student.
De volgende verbetervoorstellen worden in dit verslag berekend op investering, terugverdientijd en CO2-reductie:
Het toepassen van zonnepanelen, het toepassen van led-verlichting en zakelijk verkeer terug dringen
De volgende verbetervoorstellen worden voor de afvalscheiding / reductie behandeld:
Het toepassen van milieustraatjes, projecten voorzien van een uitgebreide afvalverzamelplaats en leveringsvoorwaarden met leverancier bespreken
Conclusie
De verschillende soorten maatregelen kunnen in combinatie met elkaar ertoe leiden dat de doelstellingen worden behaald. De verbeterplannen vragen wel financiële steun, deze zijn voor het toepassen van led-verlichting en zakelijk verkeer terug dringen minimaal. Het toepassen van zonnepanelen heeft een groter effect op de CO2-uitstoot, maar vraagt ook meer financiële input. Om het reduceren en scheiden van afval te stimuleren worden er minimale investeringen gedaan, dit heeft veel met bewustwording te maken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersDe Kok Bouwgroep BV
Datum2014-01-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk