De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handelingsgericht werken binnen de jeugdzorg met een onderwijscontext

Verslag van een kwalitatief onderzoek naar: “Hoe kan het model van handelingsgericht werken geïntegreerd worden op micro-niveau voor de verschillende lessen aangeboden binnen Acreon?”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handelingsgericht werken binnen de jeugdzorg met een onderwijscontext

Verslag van een kwalitatief onderzoek naar: “Hoe kan het model van handelingsgericht werken geïntegreerd worden op micro-niveau voor de verschillende lessen aangeboden binnen Acreon?”

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is geschreven in het kader van de opleiding Social Work in de afstudeerrichting SPH gevolgd aan de HZ university of applied sciences. Het afstudeeronderzoek is gericht op Acreon, een instelling van Juvent Jeugd en Opvoedhulp Zeeland en stichting Respont. Binnen Acreon wordt het handelingsgericht werken doorgevoerd in de dagelijkse routine. Dit afstudeeronderzoek zal zich richten op het handelingsgericht werken binnen de klas op groepsniveau.

Dit onderzoek is ontstaan vanuit de probleemstelling dat het handelingsgericht werken moet worden doorgevoerd binnen het onderwijsstuk van Acreon. De intake op Acreon is al gebaseerd op de methodiek handelingsgericht werken. Binnen dit onderzoek zal worden gekeken hoe het handelingsgericht werken door kan worden gevoerd binnen de lessen op Acreon. Het handelingsgericht werken kan het zorg-stuk binnen Acreon op een positieve manier beïnvloeden doordat deze de aanpak effectiever kan maken. Vanuit deze probleemstelling is er een centrale vraag opgesteld.

“Hoe kan het model van handelingsgericht werken geïntegreerd worden op micro-niveau voor de verschillende lessen aangeboden binnen Acreon?”

Binnen het theoretisch kader worden er de volgende items uitgelicht: de ontstaanswijze van het handelingsgericht werken, de uitgangspunten van het handelingsgericht werken, de fasen van het handelingsgericht werken, handelingsgericht werken op groepsniveau, kinderen met gedragsproblemen en de leraar doet er toe.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden met twee respondentengroepen. De medewerkers van Acreon hebben deelgenomen aan de interviews. Daarnaast is er ook de gelegenheid geweest om de jongeren van Acreon te mogen interviewen. Deze twee respondentengroepen waren belangrijk voor het beantwoorden van de deelvragen en de centrale vraag.

De resultaten van dit onderzoek zijn uitgeschreven aan de hand van verschillende topics. De topiclijst is te vinden in hoofdstuk 2.5. Belangrijke resultaten zijn bijvoorbeeld dat de medewerkers van Acreon nog te weinig gebruik maken van het groepsplan en de nieuwsbrief.

Binnen het hoofdstuk Discussie zijn de resultaten van het werkveld gekoppeld aan het theoretisch kader en geanalyseerd.

Na de analyse zijn de deelvragen en de centrale vraag beantwoord van dit onderzoek. Vanuit de beantwoording van de vragen zijn er aanbevelingen gedaan door de onderzoeker naar de medewerkers van Acreon toe. Eén van de aanbevelingen is dat de medewerkers het groepsplan meer en beter in kunnen zetten. Daarna volgt er een evaluatie door de onderzoeker over het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieStichting Juvent, Dagbehandeling Acreon
Datum2014-09-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk