De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij Stichting Welzijn Middelburg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Functionerings- en beoordelingsgesprekken bij Stichting Welzijn Middelburg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Stichting Welzijn Middelburg (SWM) is een welzijnsorganisatie die sociale, culturele en
educatieve activiteiten organiseert voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen in de
gemeende Middelburg.
De activiteiten richten zich op ontmoetingen en activering van mensen in de wijken en
dorpen van de stad. SWM werkt hierbij samen met vele andere organisaties aan het prettig
wonen in de gemeente Middelburg. (http://www.welzijnmiddelburg.nl) (februari 2010)
Op dit moment is er bij de Stichting Welzijn Middelburg geen beleid op het gebied van
functionerings- en beoordelingsgesprekken en worden deze gesprekken ook niet of
nauwelijks gehouden. Bij leidinggevenden is echter wel behoefte aan een systeem voor het
voeren van deze gesprekken.
In deze scriptie wordt uiteengezet op welke manier functionerings- en
beoordelingsgesprekken vormgegeven en geïmplementeerd kunnen worden. Hiervoor is een
literatuuronderzoek en een praktijkonderzoek uitgevoerd. Voor het praktijkonderzoek zijn
de leidinggevenden van SWM geïnterviewd over de inhoud, vormgeving en planning van
functionerings- en beoordelingsgesprekken.
Er is een aantal beoordelingscriteria voorgelegd aan de geïnterviewden. De criteria die
door alle geïnterviewden zijn benoemd als belangrijk, zijn:
- Verantwoordelijkheid
- Communicatie
- Samenwerken
- Initiatief
- Kostenbewust
- Leervermogen
- Klant- en servicegerichtheid
- Zelfstandigheid
Bij het verwerken van de antwoorden is uitgegaan van de meerderheid van stemmen
aangaande een bepaalde functionerings- en beoordelingmethodiek. Waar de mening van de
meerderheid overeen kwam met hetgeen in de literatuur wordt aangeraden en met
hetgeen de opdrachtgever voor ogen had, is deze mening geïntegreerd in de
aanbevelingen. Op basis van de resultaten van het praktijkonderzoek is een
beoordelingsformulier en een formulier voor het functioneringsgesprek ontworpen, welke
gebruikt kunnen worden bij SWM.
De volgende criteria zijn door de meerderheid van de geïnterviewden genoemd en zijn
tevens door de opdrachtgever gekenmerkt als belangrijk:
- Kennis
- Relatie met de leidinggevende
- Organisatiesensitiviteit
- Proactief
Bij het kiezen van een schaal waarop beoordelingscriteria worden gemeten, heeft de
meerderheid van de leidinggevenden een voorkeur uitgesproken voor de vier-puntsschaal.
Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat de criteria waarop beoordeeld wordt tijdens
het beoordelingsgesprek, aan bod dienen te komen bij het functioneringsgesprek.
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
bij Stichting Welzijn Middelburg
Daarnaast zijn er een aantal extra aspecten besproken die behandeld kunnen worden
tijdens het functioneringsgesprek. De meerderheid van de ondervraagden is het erover
eens dat de volgende punten extra aan bod dienen te komen tijdens het
functioneringsgesprek:
- Opleidingsbehoeften en -noodzaak
- Toekomstperspectief
- Arbeidsomstandigheden
- Ziekteverzuim
- Combinatie werk/privé
Tevens zijn alle ondervraagden het erover eens dat zowel medewerker als leidinggevende
de mogelijkheid dienen te krijgen om zelf zaken aan te dragen om te bespreken tijdens
het functioneringsgesprek. Omdat het functioneringsgesprek primair twee richtingsverkeer
is, kunnen beide gesprekspartners de inhoud van het gesprek ook mede bepalen.
Er is met de leidinggevenden gesproken over de planning van de gesprekken waarbij in
eerste instantie is gekozen voor de start van de cyclus aan het begin van het jaar met het
functioneringsgesprek. Vervolgens vindt er aan het eind van het jaar een
beoordelingsgesprek plaats en wordt de voortgang regelmatig besproken tijdens
bilateralen.
Echter, de afronding van het onderzoek vindt halverwege het jaar plaats. Projectleider en
opdrachtgever achten het niet zinvol om met de implementatie van de gesprekscyclus te
wachten tot het begin van het jaar. Er kan direct gestart worden met de implementatie.
De implementatie zal starten met voorlichting van de betrokkenen en training van de
leidinggevenden.
Een belangrijk aspect van de implementatie is de communicatie naar de medewerkers.
Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn onderwerpen die voor weerstand kunnen
zorgen en een goede communicatie kan inspelen op deze weerstand en eventuele angsten
bij medewerkers wegnemen. Ook kan goede communicatie bijdragen aan het behalen van
de doelen van de gesprekscyclus, doordat duidelijk kan worden gemaakt wat de doelen
zijn van de gesprekken en wat er verwacht wordt van de gesprekspartners.
Belangrijk is dat er aandacht wordt besteed aan evaluatie. Het is aan te raden deze
evaluatie plaats te laten vinden op verschillende momenten, bijvoorbeeld na de eerste
functioneringsgesprekken, tussendoor met het oog op de voortgangsgesprekken en aan het
einde van de gesprekscyclus. Op deze manier kunnen mankementen tijdig uit de procedure
worden gefilterd en kan er meteen op ingesprongen worden, zonder dat men een jaar
wacht tot het einde van de cyclus voordat men eventuele bijstellingen doet.
Betrek bij de evaluatie niet alleen de leidinggevenden, maar ook de medewerkers, zodat
het systeem vanuit verschillende gezichtspunten bekeken en bekritiseerd wordt. Hierdoor
neemt ook de kans toe dat de betrokkenen het systeem zullen ondersteunen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHuman Resource Management
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnersStichting Welzijn, Middelburg
Datum2010-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk