De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

KOPP op!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) / KVO (Kinderen van Verslaafde Ouders) zijn kinderen die te maken hebben met een psychische ziekte of verslaving van hun vader en/of moeder. Deze groep jonge mantelzorgers loopt een grotere kans op het ontwikkelen van geestelijke gezondheidsproblemen dan andere kinderen. Ongeveer twee derde van de KOPP/KVO-kinderen onder de 22 jaar ontwikkelt psychische problemen, al dan niet permanent van aard.
Indigo Zeeland heeft bij Manteling aangegeven zich zorgen te maken over de toekomst van het voortbestaan van haar ondersteuningsaanbod aan KOPP/KVO-kinderen, voor zowel de groepen als individuele contacten. Zij acht het van groot belang om de preventie bij kinderen van ouders met een psychische stoornis of verslavingsproblematiek in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden, waarbij gedacht werd aan de inzet van vrijwilligers van Manteling. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een vrijwillige mentor op verschillende terreinen aantoonbare effecten oplevert voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jeugdigen. Vanuit dat punt is er in overleg met Manteling en Indigo besloten onderzoek te doen naar de ondersteuningsbehoeften van KOPP/KVO-kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en de bijdrage die Manteling hierin kan leveren.
Om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen van de ondersteuningsbehoeften van KOPP/KVO-kinderen van 6 tot 12 jaar zijn er in totaal vijftien interviews afgenomen: vijf met KOPP/KVO-kinderen, vijf met ouders/verzorgers en vijf met professionals die met de doelgroep werken.
Uit dit onderzoek blijkt dat KOPP/KVO-kinderen van 6 tot 12 jaar vooral behoefte hebben aan sociale steun uit hun directe omgeving. Als de ouders zelf niet in staat zijn om sociale steun te bieden en het kind en de ouders een klein sociaal netwerk hebben of weinig steun ervaren vanuit hun netwerk, dan kan een vrijwilliger van Manteling uitkomst bieden. Een vrijwilliger kan het kind helpen zijn veerkracht te vergroten door het mogelijk te maken om even de thuissituatie te ontvluchten, iets wat het kind vanwege zijn jonge leeftijd nog niet zelf kan doen. Dit kan door het bieden van afleiding, een luisterend oor en persoonlijke aandacht. Het kind inzicht geven in de ouderlijke stoornis en problemen signaleren, kan ook onderdeel uitmaken van de ondersteuning.
De belangrijkste aanbeveling is het bieden van sociale steun aan het KOPP/KVO-kind van 6 tot 12 jaar door middel van de inzet van een vrijwillige mentor. Dit kan Manteling verwezenlijken door voor een goede screening, selectie en begeleiding van de vrijwillige mentoren, de kinderen en hun ouders/verzorgers te zorgen. Dit vergroot de kans op het maken van een effectieve match tussen de vrijwillige mentor en het kind.
Het inzetten van vrijwillige mentoren bij KOPP/KVO-kinderen lijkt aan te sluiten op het bestaande aanbod aan vrijwillige inzet en mantelzorgondersteuning van Manteling en de KOPP/KVO-ondersteuning die Indigo Zeeland biedt.
Om goed ingebed te worden in het netwerk van (jeugd)hulpverlening dient het de aanbeveling om samenwerking te zoeken met de belangrijke spelers in het netwerk, gebruik te maken van elkaars expertise en het aanbod van Manteling regelmatig bij hen onder de aandacht te brengen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieManteling walcheren, Domburg
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk