De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van wens naar werkelijkheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van wens naar werkelijkheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op het Mollerlyceum Bergen op Zoom volgen een kleine 800 leerlingen onderwijs ter voorbereiding op het hoger en wetenschappelijk vervolgonderwijs. Naast het reguliere onderwijsaanbod, biedt de school ook de Europese Leerroute (ELOS) aan, een onderwijsstroom die leerlingen extra voorbereidt op de nabije toekomst waarin de hoger opgeleiden steeds meer als actieve Europese burgers gaan functioneren. Gezien de daling van de instroom van nieuwe leerlingen in het afgelopen jaar, vindt het Mollerlyceum belangrijk om te weten welk beeld haar doelgroepen hebben van de school. Het imago hangt echter nauw samen met de identiteit. Deze zal dan ook worden betrokken in het onderzoek. De inhoud van deze scriptie richt zich dus op een identiteits- en imago onderzoek voor het Mollerlyceum.

Het onderzoek bestaat uit zowel desk- als fieldresearch. Allereerst is er een theoretisch kader opgezet, waarin de meest relevante literatuur voor het onderzoek wordt beschreven. Dit theoretisch kader vormt het vertrekpunt voor het onderzoek. Aan de hand van deskresearch zijn er analyses van de gewenste identiteit, het gewenste imago, de fysieke identiteit en de positionering van het Mollerlyceum ten opzichte van de concurrenten, uitgevoerd. Vervolgens is door middel van fieldresearch informatie verzameld over de werkelijke identiteit en het werkelijke imago van de middelbare school.

Voor de fieldresearch zijn enquêtes afgenomen onder de medewerkers en de huidige leerlingen van het Mollerlyceum en onder de groep 8-leerlingen, de groep 8-leraren, de intern begeleiders en de directeuren van toeleverende basisscholen. Ook hebben er interviews onder ouders van groep 8-leerlingen plaatsgevonden.

Aan de hand van de uitkomsten uit de analyses van de gewenste identiteit, het gewenste imago en de fysieke identiteit en het onderzoek naar de werkelijke identiteit en het werkelijke imago van het Mollerlyceum is er een Gap-analyse uitgevoerd. Hierdoor is inzicht verkregen in de verschillen tussen de gewenste en de werkelijke situatie van de middelbare school.

Het is gebleken dat de gewenste situatie maar voor een deel overeenkomt met de werkelijke situatie van het Mollerlyceum. Er bestaan een aantal Gaps die zullen moeten worden gedicht om het gewenste beeld te kunnen realiseren. Aan de hand van deze inzichten zijn aanbevelingen voor het Mollerlyceum gedaan. Deze aanbevelingen zijn in de vorm van een strategie en monden uit in diverse communicatiemiddelen en -uitingen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersOMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
Datum2013-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk