De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Juiste voeding, optimale wondgenezing

Kwantitatief onderzoek naar in hoeverre voorlichting wordt gegeven aan de zorgvrager door verpleegkundigen, omtrent de invloed van voeding op het wondgenezingsproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Juiste voeding, optimale wondgenezing

Kwantitatief onderzoek naar in hoeverre voorlichting wordt gegeven aan de zorgvrager door verpleegkundigen, omtrent de invloed van voeding op het wondgenezingsproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
Het aantal zorgvragers met acute en/of gecompliceerde wonden in Nederland bedraagt jaarlijks circa 350.000 personen. Bij het genezingsproces van een wond speelt voeding een belangrijke rol. Voor een zorgvrager met gecompliceerde wonden kan het noodzakelijk zijn om een gedragsverandering binnen de voedingsgewoonten te bereiken. Het model van gedragsverandering door voorlichting van Kok geeft weer welke fasen moeten worden doorlopen om met een verpleegkundige interventie gedragsverandering en gedragsbehoud bij de zorgvrager te bereiken. Het is onduidelijk in hoeverre verpleegkundigen binnen Wondzorg Zeeland en Quality Zorg, voorlichting geven aan de zorgvrager over de invloed van voeding op het wondgenezingsproces. Ook is onduidelijk welke voedingsadviezen worden gegeven.

Methode
Het onderzoek is kwantitatief van aard. Aan de hand van wetenschappelijke literatuur is een internet-enquête opgesteld, die is uitgezet onder 63 verpleegkundigen van Wondzorg Zeeland en Quality Zorg. De verkregen gegevens zijn geanalyseerd met behulp van Statistical Package for the Social Sciences, Statistics, versie 24.0 (SPSS).

Resultaten
Uit de resultaten blijkt een respons van 40 verpleegkundigen (63,5%). Over het algemeen zijn de adviezen gericht op de consumptie van eiwitten. Over de consumptie van koolhydraten, vetzuren, vitaminen en mineralen wordt vaak geen advies gegeven. Grotendeels wordt mondelinge voorlichting gegeven (85,1%). Daarnaast blijkt dat verpleegkundigen de voorlichting vaak aansluiten op de al bestaande kennis van de zorgvrager (65%). Echter wordt de zorgvrager slechts soms (70%) uitgenodigd om zelf na te denken over de relatie tussen leefstijl en het gezondheidsprobleem. Tenslotte geven 39 respondenten (97,5%) aan dat er meer aandacht zou moeten worden besteed aan het geven van voorlichting aan zorgvragers met wonden, over de invloed van voeding op het wondgenezingsproces.

Discussie
De voedingsadviezen van de respondenten zijn niet eenduidig en vooral gericht op de consumptie van eiwitten. Het geven van mondelinge voorlichting kan een verklaring zijn voor de zichtbaar verschillende adviezen die de respondenten aan zorgvragers geven. Daarnaast wordt niet gericht voorlichting gegeven volgens het model van Kok. Mogelijk richten de verpleegkundigen zich vooral op het geven van de voorlichting, en niet op het gericht plannen van de gedragsverandering en het in stand houden hiervan.

Conclusie
De verpleegkundigen van Wondzorg Zeeland en Quality Zorg geven voorlichting aan zorgvragers met wonden over de invloed van voeding op het wondgenezingsproces. Echter, de wijze van voorlichten verschilt en de voedingsadviezen zijn niet eenduidig. Voornamelijk wordt mondelinge voorlichting gegeven, waarbij niet alle van belang zijnde voedingsstoffen aan bod komen.
Kijkend naar het model van Kok, komen de onderdelen van de verschillende fases niet altijd aan bod. Gesteld kan worden dat de voorlichting over de invloed van voeding op het wondgenezingsproces aan zorgvragers met wonden nog niet optimaal is.

Aanbevelingen
De aanbevelingen voor de praktijk bestaan uit het geven van een scholing, de organisaties voorzien van een folder en het structureel inschakelen van een diëtist. Voor de bachelor-verpleegkunde opleiding wordt aanbevolen om het onderwerp voeding bij de colleges te betrekken en meer aandacht te besteden aan het voeren van voorlichtingsgesprekken. Tenslotte wordt voor vervolgonderzoek aanbevolen om observatieonderzoek te doen, de onderzoekspopulatie te vergroten en zorgvragers met wonden hierin te includeren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieWondzorg Zeeland, Kapelle
Datum2018-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk