De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Riolering van Rijkswegen, piekbelasting bij extreme neerslag en zuiveringsvoorzieningen voor afstromend wegwater.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Riolering van Rijkswegen, piekbelasting bij extreme neerslag en zuiveringsvoorzieningen voor afstromend wegwater.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens het ontwerp van wegen ontstaan vragen over de kwantiteit en kwaliteit van afstromend wegwater. Hiervoor is inzicht nodig in de piekbelasting van riolering, kwaliteitnormen voor oppervlaktewater en zuiveringsvoorzieningen voor afstromend wegwater.
Op aantal factoren die spelen bij het ontwerp van het rioolstelsel en bijhorende voorzieningen kan de wegbeheerder geen of een zeer beperkte invloed uitoefenen. Dit zijn de landelijke wetgeving, de bronnen van emissie (wegverkeer) en de klimatologische veranderingen die effect hebben op het neerslagpatroon in Nederland.
Voor de berekening van de benodigde hemelwaterafvoer wordt nog steeds gebruik gemaakt van de regenkrommen van Braak uit 1933, waar in de praktijk 10% bij wordt opgeteld om rekening te houden met de klimaatverandering. Recentere neerslagcurven laten, afhankelijk van de verwerkte klimaatverandering, zien dat er rekening moet worden gehouden met 15 tot 30% meer neerslag tijdens extreme buien.
De waterkwaliteit van afstromend wegwater wordt beïnvloed door onder andere het verkeer, de weg, bestrijdingsmiddelen en achtergronddepositie. De probleemstoffen zijn zink, koper en PAK. Na contact met het wegdek kan het water verdampen, verwaaien of afstromen. De verontreiniging komt terecht in de bermbodem, bermsloten, rioolstelsel of grondwater. Er is een grote spreiding in de gevonden concentraties vervuiling in afstromend wegwater op verschillende locaties door het grote aantal verschillende invloeden op de weg en het water.
Voornamelijk bij het gebruik van riolering om het hemelwater af te voeren kan het gewenst zijn de invloed van het wegwater op het ontvangende oppervlaktewater te beperken met behulp van een zuiveringsvoorziening. Niet alle bestaande zuiveringsvoorzieningen zijn toepasbaar voor het zuiveren van wegwater door bijvoorbeeld een andere samenstelling van de vervuiling en door de specifieke eigenschappen van een rijksweg zoals de grootte van het verharde oppervlak.
Infiltratie in de berm of via een infiltratievoorziening hebben de voorkeur omdat deze een hoge betrouwbaarheid heeft, niet-arbeidsintensief is en een hoog zuiveringsrendement heeft. Daarnaast zorgt infiltratie ervoor dat de neerslag in het gebied blijft. Als infiltreren in het gebied niet mogelijk is dan kan het water worden geloosd op oppervlaktewater, bij voorkeur via een zuiveringsvoorziening zoals een helofytenfilter of slibafscheider.
Bij de afwezigheid van oppervlaktewater is alleen afvoeren nog een optie. Dit is niet ideaal doordat het water altijd uit het gebied wordt verwijderd. Bij lozing op een vuilwaterriool ontstaat tevens een verdunning van het "vuilwater", wat als ongewenst wordt gezien op een RWZI. Bij lozing op een hemelwaterriool ontstaat een grote piekbelasting op het lozingspunt, wat daar niet altijd geschikt voor is.

Conclusie & aanbevelingen
Zoals verwacht is de Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer niet meer actueel. Het rekenen met 10% boven op de neerslagcurve van Braak compenseert slechts de veranderingen sinds het opstellen van de curven. Om ook in de toekomst voldoende capaciteit te hebben om de buien van de gewenste herhalingstijd te kunnen verwerken is aanpassing van de neerslagcurven noodzakelijk.
Bij het aanpassen van de handleiding kan er voor gekozen worden deze te koppelen met het CIW-rapport afstromend wegwater om één complete handleiding te creëren. Naast het benodigde rioolstelsel worden dan ook handvaten gegeven voor de benodigde zuiveringsvoorzieningen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
PartnersDivisie Water, Adviesgroep Kennis & Beleidsadvies Arcadis, Hoofddorp
Datum2009-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk