De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De praktijkgerichtheid van de opleiding HBO-V

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De praktijkgerichtheid van de opleiding HBO-V

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is gericht op het onderzoeken van de praktijkgerichtheid van de opleiding HBO-V, gegeven door de Hogeschool Zeeland, volgens vierdejaars studenten HBO-V, net gediplomeerde HBO-V studenten, docenten van de opleiding HBO-V en bekwame verpleegkundigen. Met praktijkgerichtheid wordt in dit onderzoeksrapport bedoeld de aansluiting met de praktijk, met andere woorden de mate waarin de opleiding de studenten voorbereidt op de praktijk.

De centrale vraagstelling binnen dit onderzoek luidt:
Hoe praktijkgericht is de opleiding HBO-V, gegeven door de Hogeschool Zeeland, volgens vierdejaars studenten HBO-V, net gediplomeerde HBO-V studenten, docenten van de opleiding HBO-V en bekwame verpleegkundigen?

Het design van het onderzoek is een transversaal, kwantitatief onderzoek, beschrijvend (descriptief) van aard. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een zelfontwikkelde vragenlijst. Er worden een viertal enquêtes ontwikkeld, zodat iedere onderzoeksgroep een enquête krijgt die op hen is afgestemd. De vier onderzoeksgroepen zijn:
• Vierdejaars studenten HBO-V, AGZ differentiatie, van de Hogeschool Zeeland;
• Net gediplomeerden HBO-V studenten, AGZ differentiatie, van de Hogeschool Zeeland;
• Docenten van de opleiding HBO-V van de Hogeschool Zeeland;
• Bekwame verpleegkundigen (MBO/HBO) werkzaam op een ziekenhuisafdeling in
Zeeland.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt vooral dat de docenten het meest positief zijn over de opleiding. Dit kan verduidelijkt worden met de gemiddelde cijfers die de enquêtegroepen hebben gegeven omtrent de praktijkgerichtheid van de opleiding HBO-V:
• De studenten: 5.9;
• De net afgestudeerden: 6,4;
• De docenten: 7,3.
De net afgestudeerden en de bekwame verpleegkundigen hebben de gelegenheid gehad een cijfer te geven omtrent de praktijkgerichtheid van de HBO-V'er:
• De net afgestudeerden over zichzelf: 7,0;
• De bekwame verpleegkundigen over de net afgestudeerden: 7,2.
Een ander belangrijke bevinding uit de onderzoeksresultaten is dat het aantal docenten die verbeterpunten hebben voor de opleiding beduidend minder is dan het aantal vierdejaars studenten en de net afgestudeerde HBO-V'ers.

Het onderzoek heeft een aantal beperkingen, waaronder de geringe onderzoekspopulatie.
Er kan gesteld worden dat de meeste bevindingen vanuit de literatuur over de praktijkgerichtheid van de opleiding overeenkomt met de resultaten die uit het praktijkgericht onderzoek zijn gekomen.

Vanuit de onderzoeksresultaten kan, met kleine voorzichtigheid, geconcludeerd worden dat de praktijkgerichtheid van de opleiding HBO-V door de vier enquêtegroepen verschillend wordt waargenomen. Het lijkt dat de verwachtingen van studenten en net afgestudeerden over de eigen praktijkgerichtheid hoog zijn in vergelijking met wat de literatuur aangeeft én wat docenten en bekwame verpleegkundigen aangeven. Opvallend hierbij is dat de docenten de mate van verwachtingen bij de studenten niet goed inschatten, waardoor deze verwachtingen tijdens de opleiding niet worden bijgesteld.
De aanbevelingen richten zich tot slot op de school/docenten en studenten (theorie), verpleegkundigen (praktijk) en voor verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2009-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk