De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontspoorde zorg binnen ZorgSaam Thuis : een empirisch kwantitatief onderzoek onder hulpverleners in de wijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontspoorde zorg binnen ZorgSaam Thuis : een empirisch kwantitatief onderzoek onder hulpverleners in de wijk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mensen worden steeds ouder en binnen de gezondheidszorg zie je dat steeds een groter beroep op mantelzorg wordt gedaan. De mantelzorger geeft informele zorg die van grote waarde is voor de cliënt, maar die ook zijn schaduwzijden kent. Het risico is groot dat mantelzorgers zelf lichamelijk en/of geestelijke klachten ontwikkelen. De goedbedoelde zorg kan bij het overschrijden van de eigen grenzen, namelijk omslaan in ontspoorde zorg. Deze speciale vorm van ouderenmishandeling door mantelzorgers wordt gekenmerkt door het ontbreken van opzet of moedwil. Het gebeurt uit onmacht, onkunde of vanuit een gebrek aan kennis. In dit geval is zowel de oudere als de mantelzorger slachtoffer.
Dit onderzoek geeft inzicht in hoeverre de Units V&V Terneuzen in aaneraking komen met ontspoorde zorg door mantelzorgers.
Voor dit kwantitatief onderzoek zijn bij alle hulpverleners van de Units V&V Terneuzen, gegevens verzameld via een schriftelijke enquête. De vragen hadden betrekking op de oorzaken en verschijningsvormen van ontspoorde zorg en de factoren die signalering van ontspoorde zorg beïnvloeden.
Bij dit populatieonderzoek zijn 50 onderzoekseenheden benaderd. De respons is zeer goed te noemen (N=47, 94%).
Met betrekking tot de centrale onderzoeksvraag is geconcludeerd dat de Units V&V Terneuzen in aanraking komen met ontspoorde zorg. De conclusie met betrekking tot de onderzoeksvraag kan echter niet los gezien worden van de conclusie en discussie met betrekking tot de begripskennis van ontspoorde zorg en de deelvragen. Deze geven namelijk antwoord op de frequentievraag "In hoeverre de Units V&V Terneuzen in aanraking komen met ontspoorde zorg door mantelzorgers?"
Bij de hulpverleners is kennismaking met het begrip ontspoorde zorg meer gebaseerd op toeval: bijvoorbeeld in overleg met collega's, andere disciplines of uit de media. Bewuste kennisverbreding van ontspoorde zorg op micro-niveau staat meer op de achtergrond. Organisatiebreed en op regionaal gebied wordt niets aangeboden.
De Units V&V Terneuzen kwamen in 2007 gemiddeld zelden tot soms in aanraking met de verschillende oorzaken van ontspoorde zorg door mantelzorgers. met de verschijningsvormen kwamen de Units V&V Terneuzen in 2007 gemiddeld zelden in aanraking.
Uit het onderzoek blijkt dat gebrek aan kennis en inzicht met betrekking tot het herkennen van oorzaken en verschijningsvormen de belangrijkste omstandigheden zijn waardoor signalering van ontspoorde zorg werd beïnvloed. Dit gebrek aan kennis en inzicht leidt tot onzekerheid en onduidelijkheid waardoor niet of terughoudend actie wordt ondernomen bij een (vermoedelijke) situatie van ontspoorde zorg.
Met het oog op de dubbele vergrijzing, waarbij de groep ouderen groeit maar ouderen ook steeds ouder worden, zal het risico op ontspoorde zorg in de toekomst alleen maar stijgen. Aandacht voor deze problematiek wordt dus steeds urgenter. Bewustwording van ontspoorde zorg leidt tot het beter herkennen van ontspoorde zorg. Uitbreiding van bewustwording op micro-, meso- en macro-niveau is noodzakelijk.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersZorgSaam Thuis Zeeuws-Vlaanderen, Units V&V, Terneuzen
Datum2008-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk