De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vitamine K bij borstvoeding, om over na te denken of juist niet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vitamine K bij borstvoeding, om over na te denken of juist niet

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor borstgevoede baby's kan een vitamine K deficiëntie dodelijke gevolgen hebben. Het is daarom van groot belang dat aan deze baby's vitamine K in de eerste 3 levensmaanden wordt toegediend. Onlangs is uit onderzoek gebleken dat de huidige dagelijkse toegediende vitamine K dosis niet toereikend is. (Van Hasselt, 2009). Een verhoging van deze dosis ligt in de toekomst voor de hand.

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:
Wat is de kennis van ouders, die hun baby volledig borstvoeding geven, over vitamine K toediening in de eerste levensmaanden van hun zuigeling, op welke wijze verkrijgen zij deze kennis en staat de kennis in relatie met hun therapietrouw?
In kaart is gebracht hoe de ouders hun kennis verwerven, hoe zij hiermee omgaan en wat in de toekomst door gezondheidsmedewerkers eventueel verbeterd kan worden.
Dit onderzoek is een kwantitatief, cross sectioneel survey onderzoek. Een selecte steekproef is uitgevoerd; één meting op één bepaald moment in één bepaalde periode. (Baarda & De Goede, 2006). Verschillende verloskundigenpraktijken en consultatiebureau's in Zeeland hebben meegewerkt aan dit onderzoek, evenals een ziekenhuis in Zuid-Holland. Het onderzoek betrof ouders van baby´s die tussen de 6 en 8 weken oud waren, de onderzoeksperiode liep van 23 november 2009 tot en met 22 januari 2010. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gestructureerde dataverzamelingsmethode; een telefonische enquête. De resultaten zijn verwerkt en geanalyseerd in het statistiekprogramma SPSS versie 16.0.

Er zijn 53 enquêtes afgenomen en deze zijn alle betrokken in dit onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat alle respondenten de vitamine K toedienen, al dan niet dagelijks. De motivatie hiervoor is voor meer dan 95 procent van de ouders de aanbeveling van toediening door een gezondheidsmedewerker. De toedieningwijze is voor het overgrote deel met een lepeltje, deze methode nodigt ook uit om opnieuw toe te dienen wanneer dit nodig is. De kennis over vitamine K is middelmatig, de werking van vitamine K is bij velen niet bekend . De verloskundige, kraamverzorgster en het consultatiebureau zijn de belangrijkste betrokkenen bij de informatieverstrekking. Informatie via meerdere kanalen is gunstiger voor de mate van kennis. Er is vraag naar meer informatie in de zwangerschap en naar een folder.
De mate en de wijze van toediening van de vitamine K is niet verontrustend zo concludeert dit onderzoek. Advies gegeven door een gezondheidsmedewerker blijkt van grote waarde, deze wordt opgevolgd zonder vraagtekens. De therapietrouw wordt verhoogd wanneer toediening gebeurd met een lepeltje. Er is meer vraag naar schriftelijke informatie en duidelijkere uitleg, in zwangerschap en kraamperiode, over de werking en toedieningduur van de vitamine K. Informatie via meerdere kanalen verhoogd het kennisgehalte.

Aanbevelingen die aan deze conclusies verbonden kunnen worden zijn:
- creëren van een gestructureerde gezondheidsvoorlichting door verloskundige, kraamverzorgster en consultatiebureau,
- ontwikkelen van schriftelijke informatie,
- het op de markt brengen van het nieuwe preparaat voor vitamine K, na goedkeuring van de gezondheidsraad, liefst in samenstelling met vitamine D en in combinatie met een lepeltje of pipetje,
- het opzetten van een campagne om de toekomstige vitamine K profylaxe aan te kondigen in combinatie met relevante informatie over de werking van vitamine K,
- een onderzoek naar de meningen van ouders en professionals over intramusculaire vitamine K toediening zou een meerwaarde kunnen leveren aan de keuze welke profylaxe in Nederland gewenst is.

Tenslotte de aanbeveling om dit onderzoek in geheel Nederland uit te voeren om zo een goed beeld te hebben van de kennis en de therapietrouw van de betrokken ouders.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk