De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zeeland, een verhaal apart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zeeland, een verhaal apart

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie betreft het onderzoek naar de bijdrage van Digital Storytelling aan de marketingcommunicatie met betrekking tot Zeeland als vestigingsregio, wat is uitgevoerd voor Invest in Zeeland. De hoofdvraag binnen dit luidt als volgt: "Welke bijdrage kan Digital Storytelling leveren aan de marketingcommunicatie met betrekking tot Zeeland als vestigingsregio?"
"Digital Storytelling is telling stories with digital technoligies." (Alexander, 2011, p. 3)

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
•Wat zegt de literatuur over Digital Storytelling als marketinginstrument?
•Welke elementen moet een verhaal bevatten binnen de kaders van Digital Storytelling?
•Welke strategie sluit aan bij Digital Storytelling?
•Wat doet Invest in Zeeland momenteel, al dan niet bewust, met Storytelling?
•Wie moet Invest in Zeeland verhalen laten vertellen binnen de kaders van Digital Storytelling?
•Hoe komt de literatuur overeen met de praktijk van experts?
•Hoe moet Digital Storytelling onderdeel uitmaken van de online marketingcommunicatiestrategie van Invest in Zeeland?

Om de hoofd- en deelvragen te kunnen beantwoorden is er na het verzame-len van relevante literatuur en wetenschappelijk onderzoek gepresenteerd in het Theoretisch Kader, een Expertonderzoek naar Digital Storytelling en een Casestudyonderzoek naar Testimonials van Zeeuwse bedrijven uitgevoerd.

Het Theoretisch Kader is gericht op de meerwaarde van Storytelling, de vormgeving van Storytelling, de elementen waaruit een verhaal is opgebouwd, verschillende soorten Storytelling en hoe Digital Storytelling strategisch ingezet kan worden. Er kwam naar voren dat binnen marketingcommunicatie, Storytelling een middel is dat ingezet kan worden om emotionele binding met de doelgroep te realiseren.

Het praktijkonderzoek is enerzijds gericht op het onderzoeken of de literatuur over Digital Storytelling overeenkomt met de praktijk van experts. Anderzijds is het gericht op het achterhalen of Invest in Zeeland Testimonials over het ondernemen in Zeeland, afgelegd door Zeeuwse bedrijven, kan inzetten als specifieke vorm van Storytelling. Geconcludeerd is dat Invest in Zeeland naar Testimonials kan uitkijken als specifieke vorm van Storytelling.
Op basis van de resultaten die het beantwoorden van de deelvragen opleverden, zijn er conclusies getrokken met betrekking tot de theorie over Digital Storytelling, strategie, strategische basis en Testimonials. Dit heeft geleid tot gegronde aanbevelingen voor Invest in Zeeland, waarmee tevens de hoofdvraag beantwoord is. Deze aanbevelingen hebben betrekking op strategie, intern vs. extern, Testimonials, het verhaal binnen Digital Story-telling, content voor Digital Storytelling, middelen & verschijningsvormen en business-to-business.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
AfstudeerorganisatieeBirds / Invest in Zeeland
Datum2015-07-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk