De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Striae Gravidarum

een blik op prevalentie, predisponerende en risicofactoren bij Nicaraguaanse primigesta

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Striae Gravidarum

een blik op prevalentie, predisponerende en risicofactoren bij Nicaraguaanse primigesta

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wanneer tijdens de zwangerschap de rek van de huid, de groei van de buik niet meer kan bijhouden kunnen in combinatie met andere factoren permanente leasies ontstaan die we Striae Gravidarum (SG) noemen. Medische naslagwerken spreken over een prevalentie van "ongeveer de helft van alle zwangeren" (Heineman, 2004: 221), en "tot 90%" (Tunzi, 2007: 1). Daarnaast geven gevonden onderzoeken, gecontroleerd op betrouwbaarheid en validiteit, een prevalentie van 50 - 60 % weer (Maia et al., 2008; Atwal et al., 2000; Osman et al., 2005). Deze onderzoeken geven een positief verband weer tussen de vorming van SG en jonge leeftijd alsmede tussen SG en gewichtstoename van meer dan 15 kg. Verbanden tussen persoonlijke en familiale anamnese alsmede huidtype en SG werden in enkele onderzoeken wel geregistreerd, in anderen weer niet. Verder toonde deze onderzoeken geen beschermend effect door het smeren van crèmes, lotions en olie. Ook rookgedrag werd niet geassocieerd met ontwikkeling van SG.

In dit onderzoek werd, door middel van een kwantitatief survey onderzoek, gezocht naar prevalentie, predisponerende en risicofactoren van SG bij Nicaraguaanse primigesta. At random werden 93 zwangeren bevraagd en geïnspecteerd. Hier werd bij 60% (n=56) SG gevonden. Bij de vrouwen van 15 tot 25 jaar werd bij 68% (n=52) SG gezien tegen over 25% (n=4) in de groep 25 tot 35 jaar. Daarnaast werd 7 keer een ernstige vorm van SG gezien, enkel bij vrouwen onder de 25 jaar. Van de vrouwen die minder dan 15 kg aan kwamen ontwikkelde 54% (n=40) SG, tegen over 82% (n=16) van de vrouwen die meer dan 15 kg lichaamsgewicht bij kwamen. Bij 12 vrouwen werden vooraf bestaande SG geconstateerd. Van deze vrouwen vormden 17% (n=2) geen SG, tegen over 83% (n=10) wel. Van de vrouwen zonder belastende anamnese vormden 43% (n=35) geen SG tegen over 57% (n=49) die dit wel deed. SG werd gevonden bij 63% (n=29) vrouwen die niet of sporadisch smeerden, tegen over 57% (n=27) vrouwen die regelmatig smeerden. Slechts één vrouw gaf toe te roken tijdens de zwangerschap. Zeventig procent (n=65) vrouwen gaf aan niet te weten of hun moeder wel of geen SG had gehad.

De onderzoeksvraag 'Wat is de prevalentie van Striae Gravidarum bij Nicaraguaanse primigesta binnen de leeftijdscategorie 15 tot 35 jaar?' zou met 60% beantwoord kunnen worden betreffende de onderzochte populatie. SG lijkt positief in verband te staan met jongere leeftijd en een gewichtstoename van meer dan 15 kg en een positieve persoonlijke anamnese. In welke mate kan niet gezegd worden. Er is in dit onderzoek geen verband gevonden tussen SG en het smeren van crèmes, lotion en olie. Over familiale anamnese en rookgedrag kan geen uitspraak gedaan worden.

Omdat de sociaal economische status van onderzoekspopulatie niet gelijk is aan die van de beoogde populatie is de externe validiteit van dit onderzoek in het gedrang gekomen. Zonder informatie over het effect van deze variabel op SG gelden de gemaakte conclusies enkel voor de onderzoekspopulatie en mogen niet gegeneraliseerd worden naar de Nicaraguaanse primigesta. Verder onderzoek binnen de zelfde of een alternatieve demografische setting en het updaten van huidige literatuur voor opleidingen zoals vroedkunde worden aanbevolen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersGranada, Nicaragua
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk