De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motviatie bij cliënten met een opgelegde behandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motviatie bij cliënten met een opgelegde behandeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek heeft als onderwerp, motivatie. Het gaat specifiek over de motivatie van cliënten met een opgelegde behandeling. De behandeling is bij deze cliënten door de rechter opgelegd. Hierdoor zijn deze cliënten vaak minder gemotiveerd voor behandeling. In dit onderzoek wordt er gekeken naar de motivatie van deze cliënten, hebben zij überhaupt een motivatie en wat voor een motivatie is dat dan? Vaak zijn de cliënten extrinsiek gemotiveerd, wat betekend dat zij gemotiveerd zijn door een reden van buitenaf, maar niet echt voor de behandeling zelf (Dam & Mulder, 2008).
De doelgroep voor dit onderzoek zijn de cliënten van de Forensische Psychiatrische afdeling, FPA, de Mare. FPA de Mare is een afdeling van Geestelijke GezondheidsZorg Westelijk Noord-Brabant, GGZ WNB. De cliënten die aan het onderzoek mee werken zijn allemaal minimaal vier weken opgenomen op unit drie/vier van FPA de Mare. Dit zijn allen cliënten met een opgelegde behandeling, zij hebben een delict onder invloed van hun psychische stoornis gepleegd. De psychische stoornis verschilt per persoon.
Het kleinschalige kwalitatieve survey onderzoek is gebaseerd is op een uitgebreide literatuurstudie, welke een groot deel van dit verslag inneemt. Uit de literatuurstudie zijn de interviewvragen ontstaan. Het interview is afgenomen onder een zestal cliënten, de respondenten, en een zestal begeleiders, de informanten, van unit drie/vier van FPA de Mare. Door open vragen te stellen en hen te vragen naar meningen en gevoelens zijn de resultaten en de analyse tot stand gekomen.
De resultaten van dit onderzoek hebben aangetoond dat de cliënten redelijk tevreden zijn over FPA de Mare. Zij geven punten van verbetering aan, maar de meeste van hen denken niet dat dit invloed op de behandeling op FPA de Mare heeft. Opvallend is dat de meeste begeleiders wel ontevreden zijn over de behandeling. Zij geven aan dat de behandeling niet aansluit op de doelgroep en dat zij het gevoel hebben dat niet iedereen in het team hetzelfde overdraagt naar de cliënten. De analyse laat zien dat cliënten last kunnen hebben van onduidelijkheid en van het missen van structuur, dit kan wel degelijk invloed hebben op de behandeling.
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat er in de basis, nog voor het cliëntencontact, iets mis gaat. Er is geen goed samenwerkend team, waardoor de regels, de structuur en de visie niet goed uitgedragen kunnen worden naar cliënten. Dit kan de motivatie van de cliënten ook beïnvloeden. Pas als er een goede basis is, kan er gekeken worden naar hoe ervoor gezorgd kan worden hoe de cliënten intrinsiek gemotiveerd raken. De aanbevelingen van dit onderzoek zijn vooral gericht op het team van unit drie/vier van FPA de Mare.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersGeestelijke GezondheidsZorg Westelijk Noord-Brabant
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk