De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

In je een(d)(t)je; de rol van de maatschappelijk werker binnen arbeidstraining en coachingscentrum "De Loods"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

In je een(d)(t)je; de rol van de maatschappelijk werker binnen arbeidstraining en coachingscentrum "De Loods"

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek

Wat is de rol van de maatschappelijk werker binnen arbeidstraining en coachingscentrum "De Loods"?

Een kwalitatief beschrijvend onderzoek, waarin de visie van kinderarts en pedagoog Janusz Korczak (1878-1942) centraal staat. Door middel van het onderzoek wordt de hulpvraag van de jongere van "De Loods" vastgesteld. Door de uitkomsten van de diepte interviews met jongeren, trajectbegeleiders en de schoolmaatschappelijk werkster van "de Korczakschool" en de koppeling met de literatuur, komt duidelijk naar voren wat de rol van de maatschappelijk werker binnen "De Loods" kan zijn in deze hulpvraag.

Resultaten en korte analyse

De jongeren binnen "De Loods" bevinden zich in de adolescentiefase, een fase die kenmerkend is voor het streven naar autonomie. Voor deze jongeren is de vriendengroep van groot belang. Deze peer-group is belangrijk voor het uitproberen van rollen en het aftasten van grenzen (drugs- en alcoholgebruik). Door het respect wat de jongere krijgt van de hulpverlener ontwikkelt zich een wederzijds vertrouwen. De jongere heeft vaak tijd nodig om weer vertrouwen te kunnen krijgen in volwassenen. Ongemerkt wordt de visie van Korczak als uitgangspunt gebruikt onder de hulpverleners binnen "De Loods".

Op "De Loods" wordt er nog weinig aandacht besteed aan de jongere op het gebied wonen en vrije tijd. De trajectbegeleiders houden zich voornamelijk bezig met de arbeidsvaardigheden van de jongere. Om te kunnen integreren in de maatschappij zal er met de jongere gewerkt moeten worden aan sociale vaardigheden. De jongeren hebben vaak nog geen (realistische) toekomstplannen. Het is voor deze jongeren lastig om de dagelijkse vaardigheden (boodschappen doen, budgetteren) zelfstandig uit te voeren. Deze competenties zijn nog niet voldoende om zichzelf te kunnen onderhouden wanneer zij zelfstandig zullen gaan wonen.

Conclusies en aanbevelingen

Door gedragsproblematiek en de soms bijkomende psychische problematiek van de doelgroep missen zij aansluiting met de maatschappij. De complexe situatie waarin de jongere zich bevindt kan voor veel stress zorgen. De jongere raakt hierdoor minder gemotiveerd en ontwikkeld een laag zelfbeeld. Binnen "De Loods" worden er arbeidsvaardigheden aangeleerd in een voor de jongere veilige omgeving. De trajectbegeleiders bieden de jongeren inzicht in hun handelen en stimuleren tot het zoeken en behouden van een baan. Er wordt echter minder aandacht besteed aan de ontwikkeling van het zelfbeeld van de jongere. De maatschappelijk werken kan op methodische wijze deze jongeren en de thuissituatie ondersteuning bieden. Wanneer de jongere een positief zelfbeeld ontwikkeld zal deze meer zelfstandig worden. De maatschappelijk werker kan de jongere ondersteuning bieden op het gebied van sociale vaardigheden: vaardigheden gericht op zelfverzorging, dagelijkse vaardigheden, omgangsvaardigheden, vrijetijdsvaardigheden, studie- en werknemersvaardigheden en vaardigheden voor zelfbepaling. De maatschappelijk werker zou een goede aanvulling kunnen zijn binnen het team van "De Loods". Op deze manier kan het streven naar transitieonderwijs worden bereikt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersArbeidstraining & Coachingscentrum De Loods, Goes
Datum2009-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk