De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgverzekeringswet 2015

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zorgverzekeringswet 2015

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het huidige kabinet heeft zich als doel gesteld om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen en bezuinigingen door te voeren. In het kader hiervan is de langdurige zorg vanaf 1 januari 2015 anders georganiseerd. Het aantal kwetsbare ouderen zal tussen 2010 en 2030 van bijna 700.000 naar 1 miljoen stijgen. Een deel van de zorg die eerst intramuraal gegeven werd, wordt nu extramuraal geleverd. De bovengenoemde veranderingen zullen van invloed zijn op de werkzaamheden van wijkverpleegkundigen. Het doel van dit kwalitatieve onderzoek is inventariseren of de voorbereidingen die Buurtzorg Noordoost Overijssel heeft doorgevoerd aansluiten op de veranderende beroepspraktijk van de wijkverpleegkundige na 1 januari 2015. Het onderzoek richt zich specifiek op de dagelijkse taken van de wijkverpleegkundige, met betrekking tot de zorg voor kwetsbare ouderen. Vier wijkverpleegkundigen, werkzaam bij Buurtzorg Noordoost Overijssel, zijn voor dit onderzoek geïnterviewd.

Vanaf 1 januari 2015 valt het indiceren onder de verantwoordelijkheid van wijkverpleegkundigen. Hiervoor is het Omaha Systeem uitgebreid met een assessment tool. Met behulp van een online cursus op het Buurtzorgweb kunnen de medewerkers van Buurtzorg zich hierin bekwamen. Op dit moment heeft de zorgverzekeraar nog geen controles uitgevoerd en is het niet duidelijk of de gestelde indicaties allemaal gehonoreerd worden. Daar de zorg goed verantwoord kan worden middels het Omaha Systeem verwacht men geen problemen. Een aantal wijkverpleegkundigen geeft aan dat de complexiteit van zorgvragen gestegen is. Ter ondersteuning biedt het Buurtzorgweb veel mogelijkheden tot bijscholingen, bovendien wordt indien nodig nieuw personeel aangenomen. In januari heeft de gemeente Hardenberg Samen Doen teams opgericht. Deze sociale wijkteams moeten zich nog verder ontwikkelen. De veranderingen van de Zorgverzekeringswet zijn 1 januari 2015 ingegaan, de interviews zijn eind februari afgenomen. Zeven weken is kort om een uitspraak te kunnen doen over de gevolgen van de veranderingen.

Geconcludeerd kan worden dat de voorbereidingen die Buurtzorg Noordoost Overijssel genomen heeft vooralsnog aansluiten op de dagelijkse werkzaamheden van de wijkverpleegkundigen gericht op kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen kunnen zorg op maat blijven ontvangen. Het is nog niet duidelijk of de samenwerking met de Samen Doen teams het gewenste resultaat oplevert.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerBuurtzorg Noordoost Overijssel
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk