De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Walstroomtechnologie voor scheepvaart, een stap in de groene richting

Onderzoek naar de toepassing van MAN LNG powerpacks als walstroomvoorziening voor scheepvaart binnen de haven van Rotterdam

Rechten:

Walstroomtechnologie voor scheepvaart, een stap in de groene richting

Onderzoek naar de toepassing van MAN LNG powerpacks als walstroomvoorziening voor scheepvaart binnen de haven van Rotterdam

Rechten:

Samenvatting

“Schepen die de haven van Rotterdam aandoen stoten jaarlijks ongeveer 22,5 megaton aan CO2 uit. Het grootste deel daarvan komt voor rekening van de grote zeeschepen, maar ook de binnenschepen dragen bij aan die uitstoot. Wat gebeurt er in Rotterdam om de uitstoot van de scheepvaart te reduceren?” (Redactie Duurzaambedrijfsleven, 2018)
Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de onderdelen benodigd voor een MAN LNG powerpack en voor welke scheepstypes deze groenere walstroom kan voorzien.

De hoofdvraag van dit onderzoek is: “Hoeveel zeeschepen, afmerend in de haven van Rotterdam, kunnen door de te ontwikkelen MAN LNG powerpack worden voorzien van groenere walstroom?” De deelvragen zijn:
- Welke componenten zijn benodigd voor een MAN LNG powerpack die wordt toegepast voor walstroomtechnologie in de scheepvaart?
- Aan welke vermogensvraag kan de MAN LNG powerpack voldoen als walstroomvoorziening?
- Wat is de gemiddelde vermogensvraag, per type en grootte, van schepen afgemeerd in de haven van Rotterdam gedurende maart 2021?

Een vergelijkbaar concept is de Becker LNG Powerpac, gebouwd door Becker Marine en getest op Duitse containerterminals. De meningen zijn, wat betreft uitstootreductie door gebruik van LNG, verdeeld. Echter blijkt dat het minder CO2 en vrijwel geen NOx, SOx en fijnstof uitstoot. Het nadeel van LNG is methaanslip. De MAN LNG powerpack bestaat in het kort uit een gassysteem, motor-generatorset en elektrisch systeem. Per scheepstype is de gemiddelde vermogensvraag, geïnstalleerd vermogen en verhouding hulp- tot voortstuwingsvermogen uitgerekend op twee manieren.
Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief deel. Om te bepalen uit welke componenten een MAN LNG powerpack bestaat, is per systeem één interview afgenomen. De interviewpopulatie is Bakker Sliedrecht(elektrisch), MAN Rollo(gasmotor) en CryoNorm(LNG). Achtereenvolgens is gerekend aan hoeveel elektrisch vermogen maximaal uit de MAN LNG powerpack komt met verschillende configuraties, dit aan de hand van motor- en containerafmetingen. Met die informatie is berekend voor hoeveel schepen de MAN LNG powerpack voldoet. De vermogensvraag van de schepen is afkomstig van een port call analysis waaraan de geïnstalleerde hulp- en voortstuwingsvermogens zijn gekoppeld. Met de hotelfactoren en “empirical formulae” uit het theoretisch kader, is berekend wat daarbij de gemiddelde vermogensvraag per scheepstype en -grootte is.
Per scheepstype varieert de hoeveelheid data waardoor het resultaat van reefers en vehicle cargo schepen niet representatief is. Daarnaast verschillen de twee methodes voor het berekenen van de vermogensvraag erg vergeleken met de waarden uit (California Environmental Protection Agency Air Resources Board, 2007).
De MAN LNG powerpack maakt gebruikt van het PBU systeem. Het gassyteem bestaat uit een tank, verdamper, gasmenger, gasstraat, gaskoeler en gasmotor. De gasmotor is bevestigd aan de generator waarna een transformator en/of converter, de verdelerkasten, de kabel en de verbinding met het schip volgt. De MAN LNG powerpack kan maximaal 551 of 1102 ekW leveren. De MAN LNG powerpack voldoet voor 447 van de 563 schepen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerMAN Energy Solutions Netherlands B.V., Schiedam
Datum2021-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk