De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

(On)Deskundige zorg?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

(On)Deskundige zorg?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding van het onderzoek
De zorg in de wijk wordt steeds complexer, daarom is de vraag naar deskundigheid en de bekwaamheid van verpleegkundigen en verzorgenden actueel. De Wet BIG richt zich op het bevorderen en bekwamen van de kwaliteit van zorg. Het opdrachtgevend team Buurtzorg Brakel heeft gevraagd om onderzoek te doen naar de deskundigheid en bekwaamheid van verpleegkundigen en verzorgenden in de wijk. De onderzoeksvraag is: “Hoe houden verpleegkundigen en verzorgenden- IG in een zelfsturend thuiszorg team zich deskundig en bekwaam op het gebied van verpleegtechnische handelingen?”.

Methode
Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Daarbij is gebruikt gemaakt van een zelf ontwikkelde enquête die aan de hand van literatuurstudie is opgesteld. De teams zijn vooraf benaderd om mee te doen aan het onderzoek. De enquêtes zijn persoonlijk afgegeven. In totaal hebben 47 van de 54 benaderde respondenten meegedaan aan het onderzoek. De resultaten zijn vervolgens verwerkt in het statistische programma IBM SPSS en daarna geanalyseerd.

Resultaten
De meest voorkomende deskundigheid bevorderende activiteiten zijn: protocollen lezen en bijscholingen volgen. Bijscholingen volgen is de meest gewenste vorm om aan deskundigheidsbevordering te doen. De bevorderende factor om aan deskundigheidsbevordering te doen, is de mogelijkheid tot bijscholing volgen en regelmatig teamoverleg. In totaal wordt 38% van de zorgverleners belemmerd om aan deskundigheidsbevordering te doen. Daarvan gaf 67% aan dat een te hoge werkdruk de belemmerende factor is. Van het totaal aan respondenten heeft 92% aangegeven zich bekwaam te voelen in de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen binnen hun team. Daarnaast gaf 32% aan de verpleegtechnische handelingen wel/ soms uit te voeren terwijl zijn zich er niet bekwaam bij voelt.

Discussie
Eén derde van de respondenten voert de verpleegtechnische handelingen uit, terwijl zij zich er niet bekwaam bij voelt. Dit komt niet ten goede voor de kwaliteit van zorg. Een sterke kant van het onderzoek is, dat het een respons heeft behaald van 87% door middel van de enquêtes persoonlijk af te geven bij het team. Deze verhoogt de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een zwakke punt van het onderzoek is dat er geen gebruik gemaakt is van een gevalideerde enquête, waardoor de validiteit is verlaagd.

Conclusie
Van het totaal aantal deelgenomen verpleegkundigen en verzorgenden - IG voelt 92% zich bekwaam in het uitvoeren van de meest voorkomende verpleegtechnische handelingen binnen het team. Daartegenover staat dat ruim een derde van het aantal deelgenomen zorgverleners de handelingen uitvoert terwijl zij zich er niet bekwaam bij voelt. Dit kan verbeterd worden binnen de teams om zo in de toekomst de complexere zorg ook te kunnen blijven leveren.

Aanbevelingen
Er worden verschillende aanbevelingen gedaan. Het inspelen op de te hoge werkdruk, omdat dit de meest genoemde belemmerende factor is om aan deskundigheidsbevordering te doen. Intercollegiale toetsing binnen het team, elk jaar doelen stellen om aan te werken en inschrijven in het kwaliteitsregister V&VN om inzicht te krijgen in je deskundigheid bevorderende activiteiten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingDomein Sociaal
PartnersBuurtzorg Brakel
Datum2014-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk