De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar implementatie NEN ISO 14001 wetgeving bij Vroon Ship Management BV.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar implementatie NEN ISO 14001 wetgeving bij Vroon Ship Management BV.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2009 is binnen Vroon Ship Management B.V. gewerkt aan het project "milieu management systeem (MMS) volgens de ISO 14001 norm". Dit MMS houdt in dat VSM wil werken volgens de ISO 14001 standaard.
De ISO 14001 standaard voor milieumanagement heeft als doel een zo efficiënt en milieubewust milieumanagementplan te creëren voor een bedrijf wat door continu toetsing getest en eventueel verbeterd wordt.
Er is in 2009 door Lloyds een beoordeling uitgevoerd op het milieu management systeem van VSM. Uit deze beoordeling kwamen aan aantal verbeterpunten voort.
Na de Lloyds beoordeling is het project door andere prioriteiten stil komen te liggen.

In februari 2012 is de draad weer opgepakt met het MMS. Het doel is om te onderzoeken wat er nog moet gebeuren wil het MMS van VSM ISO 14001 gecertificeerd worden en het geïmplementeerd kan worden in het Ship Management System(SMS).

In het begin van het onderzoek is het bestaande Environmental Management System (EMS)nagekeken en doorgekeken op de punten die voort kwamen uit de Lloyds assessment.
Het ISO 14001 document is hiernaast gehouden als richtlijn.

De volgende fase uit het onderzoek was het uitwerken van de punten uit de Lloyds assessment.

Een Garbage Management Plan(GMP) is opgesteld en verspreid onder de schepen. In dit plan staan regels en richtlijnen hoe om te gaan met scheepsafval. Volgens de Marpol Annex V dient ieder schip een dergelijk GMP aan boord te hebben.

Een ander onderwerp is het Milieu Aspecten Register(MAR), dit is een beoordelingsmatrix van de activiteiten rond en op de schepen van VSM. Hierin worden de milieu aspecten beoordeeld en doelstellingen worden opgesteld ter verbetering. Door middel van dit MAR kan in een overzicht gekeken worden wat de score, beheersing en of verbeteringspunten zijn van de activiteiten van VSM ten aanzien van het milieu.

In de procedures van VSM moest vermeld worden dat de procedures ook milieu gerelateerd zijn om aan de milieu-eisen van ISO 14001 te voldoen. Dit betrof veelal veranderingen en aanvullingen in documenten uit het SMS van VSM. In enkele gevallen ontbraken procedures zoals onder andere familarizatie van personeel en Garbage management plan. Procedures zijn opgesteld, aangepast en aangevuld.

Op het gebied van Training voor personeel ten aanzien van Milieu bewustzijn is er onderzocht wat de mogelijkheden zijn. Er is contact geweest met ProSea Foundation voor het verzorgen van milieu training. De bedoeling is dit tijdens de Officers Dialoque (jaarlijkse officieren bijeenkomst) te plannen omdat zo een groot gedeelte van de bemanning bereikt wordt. Invulling en mogelijkheden worden verder onderzocht in de opvolging van dit onderzoek.

VSM word aanbevolen om de Emission management(engine) manual en de Tanker Cargo emissions manual aan te schaffen van Dhr. R. van der Linden. Deze manuals moeten dan een bijdrage leveren bij opstellen van procedures/richtlijnen waarin moet komen te staan hoe om te gaan met uitstoot van uitlaatgassen en lading dampen/gassen.

Uit de MAR sheet Regelgeving komt naar voren dat VSM Procedures op moet stellen voor de volgende onderwerpen:
• Olie water separator
• Schroefas smering
• Oil Separators
• Opslag van chemicalien
• Blow off boiler water
• Behandeling koelwater
• Afval van onderhoud aan machines (onderdelen etc.)
• Verlopen medicijnen
• Gebruik/onderhoud van brandbestrijding installaties/apparatuur
• Kantoor gerelateerde zaken; papier, cardridges, lampen, wegwerp artikelen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersVroon Ship Management B.V., Terneuzen
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk