De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kantelen naar eigen kracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kantelen naar eigen kracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Praktijkgericht kwalitatief onderzoek ‘Kantelen naar eigen kracht’

De opdrachtgever voor dit praktijkgericht onderzoek is MEE Zeeland, een dienstverlenende organisatie die informatie, advies en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking. Naast dit werk voeren consulenten van MEE Zeeland samen met andere welzijnsorganisaties kantelingsgesprekken voor de gemeente Middelburg en Vlissingen.
Door de aankomende veranderingen binnen de zorg, zoals de overheveling van de sector begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo per januari 2015, wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid en de eigen kracht van burgers, hun sociale netwerk en algemene voorzieningen.

In het najaar van 2008 is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gestart met het Wmo-project ‘De Kanteling’. Het project ondersteunt gemeenten bij het invullen van de compensatieplicht voor de burger.
Mensen hebben niet meer ‘recht op een voorziening’ maar er wordt door middel van een kantelingsgesprek naar een passende oplossing gezocht voor het probleem van de burger.

MEE Zeeland wil weten wat er nodig is om door middel van de kantelinggesprekken de mensen in eigen kracht te zetten.
De centrale onderzoeksvraag van dit rapport is: ‘Op welke manier kunnen de kantelingsgesprekken met de burger van Middelburg, gevoerd door MEE Zeeland, zo nodig aangepast worden zodat ze meer bijdragen aan het in eigen kracht zetten?
De onderzoeksgegevens zijn verzameld door middel van literatuur en twaalf interviews. Zes respondenten zijn consulenten van MEE Zeeland en zes respondenten zijn burgers in Middelburg die de afgelopen periode een kantelingsgesprek hebben gehad.

In de conclusies van dit onderzoek komt naar voren dat mensen niet zomaar om hulp vragen maar eerst zelf met eigen mogelijkheden oplossingen hebben gezocht. Het kantelingsgesprek zet mensen tot nadenken over hun situatie, de mogelijkheden van hun netwerk en hun eigen kracht.
In gesprekken met consulenten blijkt dat het format voor het kantelingsverslag belemmerend werkt met het oog op de kanteling. Het format is teveel gericht op het aanvragen van een Wmo-voorziening.
De consulenten van MEE Zeeland in Middelburg zijn al ver ‘gekanteld’ in denken en werk.

Aanbevelingen vanuit dit onderzoek gaan ten eerste over het genoemde format voor de kantelingsverslagen, ten tweede over de inzet van een andere methodiek om hulp vanuit het netwerk te vergroten en het netwerk uit te breiden. Ten derde: meer bekendheid geven aan algemene voorzieningen in de omgeving van de burger en tot slot gaat de laatste aanbeveling over het signaleren van geweld en (kinder)mishandeling door overvraging.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersMEE Zeeland, Middelburg
Datum2014-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk