De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Museum voor moderne beeldenkunst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Museum voor moderne beeldenkunst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit verslag wordt uitleg gegeven over het afstudeerwerk van Jasper Deurloo. Dit
afstudeerwerk is een museum voor moderne beeldenkunst. Voor dit museum is een
ontwerpproces doorlopen welk ook vertaald is naar de techniek.
Het verslag is opgedeeld in een vijftal delen vijftal delen. Het eerste deel gaat in op de
locatiekeuze. Het ontwerp is gesitueerd in Bergen op Zoom. Aan deze keuze gaan een
aantal randvoorwaarden vooraf. Deze worden toegelicht evenals een kleine studie over
de omgeving
Daarop volgt de ontwerp verantwoording. Hierbij wordt ingegaan op de verschillende
aspecten die het ontwerptraject richting gegeven hebben. Hierbij wordt onder meer
ingegaan op de verschillende aspecten die belangrijk zijn voor een museum. Deze
aspecten samen worden vertaald in een beeld wat gemaakt dient te worden.
Dit beeld wordt in het laatste deel vertaald naar de techniek. In deze hoofdstukken wordt
onder meer ingegaan op de constructieve, bouwfyisische en bouwkundige aspecten. Zo
worden bijvoorbeeld de vloertypes, installaties en structuur behandeld.
Het verslag wordt afgesloten met een conclusie. In deze conclusie vraagt Jasper zich af
of hij voldaan heeft aan zijn opdracht die voort kwam uit het programma van eisen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2008-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk