De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verandering in de bekostiging van de GGZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verandering in de bekostiging van de GGZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het ontwikkelen van een model voor de financiële zorgrapportage van de geestelijke gezondheidszorg die wordt afgerekend in diagnose behandelcombinaties (DBC's). De centrale probleemstelling luidt: Op welke wijze kan er financieel over DBC's gerapporteerd worden en hoe ziet een rapportagemodel er dan uit?

Bekostiging geestelijke gezondheidszorg
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de financieringswijze van de geestelijke gezondheidszorg veranderd. Tot 2007 werd de geleverde zorg voornamelijk gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en werd gefinancierd per geleverde prestatie, zoals contact behandelaar of verpleegdag. Een deel van de zorg is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet en wordt afgerekend in een totaal pakket aan zorg per cliënt, een diagnose behandelcombinatie (DBC). De DBC's zijn opgedeeld in productgroepen. In welke productgroep de DBC valt is afhankelijk van de typering van de zorgvraag en welke zorg er is verleend.

Deze verandering in bekostigingssystematiek heeft invloed op de financiële zorgrapportage. De bestaande manier van het toerekenen van de opbrengsten kan niet meer gebruikt worden. Bij het toerekenen van de DBC opbrengsten ontstaan de volgende problemen:
• Er moet een oplossing worden gevonden voor de waardering van het onderhanden werk. Het onderhanden werk ontstaat op het moment dat een DBC over een jaargang/periode heengaat. De zorg die in een DBC zit heeft een maximale looptijd van 365 dagen. Als de helft van de zorg in 2007 wordt geleverd en de andere helft in 2008, dan wordt de DBC in 2008 afgesloten en gedeclareerd en vallen de financiële inkomsten in 2008, maar er zal ook een deel van de opbrengsten in 2007 moeten vallen.
• Bij de toerekening van de opbrengsten aan de afdelingen ontstaat het probleem dat de zorg van één DBC geleverd kan worden door verschillende afdelingen. De opbrengsten moeten dus ook verdeeld worden over deze afdelingen.

Financiële zorgrapportage
De financiële zorgrapportage is bedoeld om de geleverde zorg te vertalen naar een financieel plaatje. Naast een financiële vertaling kan worden bekeken of de geleverde zorg in lijn is met het beleid. Het beleid is vertaald naar een begroting om vergelijking en sturing mogelijk te maken. Door de invoering van de DBC zal de zorg op een andere manier begroot moeten worden. Op afdelingsniveau is het lastig om een begroting in DBC termen te maken.

Advies
Het rapportagemodel dat in dit onderzoek is uitgewerkt gebruikt voor de doorberekening van de opbrengsten een kostprijs. De inzet van de behandelaren en verblijfsdagen worden vermenigvuldigd met de kostprijs (p *q) om te komen tot een interne kostprijs. De geleverde zorg wordt toegerekend op basis van de interne kostprijs aan de afdeling die de zorg heeft geleverd. Het resultaat tussen de DBC opbrengsten en de interne kostprijs is voor de afdeling van de hoofdbehandelaar.

Het grote voordeel van het werken met een kostprijs is dat de interne kostprijs van de geleverde zorg bekend is. Hierdoor is het mogelijk om de opbrengsten te vergelijken met de kosten waardoor het beter inzichtelijk is waar de instelling bijgestuurd kan worden. Het nadeel is dat het model erg afhankelijk is van de kostprijs. Als de kostprijs niet goed is opgebouwd zullen de opbrengsten niet juist worden toegerekend.

In de DBC systematiek is het doorrekenen van de opbrengsten erg complex. Er zijn meerdere parameters die de opbrengsten van een DBC bepalen. Daarom moet er worden beoordeeld of het model uit het onderzoek verder wordt uitgewerkt of dat er gekozen wordt voor een ander model. En de vraag of de opbrengsten nog wel financieel doorberekend moeten worden zal hier een belangrijke vraag zijn.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersStichting Emergis, Afdeling Planning & Control
Datum2008-06-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk