De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het voortraject van familienetwerkberaden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het voortraject van familienetwerkberaden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De HZ University of Applied Sciences is gestart met een Special Interest Group Zeeuws model ouderenzorg. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Maatschappelijk Werk Walcheren. Het voortraject van geslaagde familienetwerkberaden staat in dit onderzoek centraal. Door het inzetten van familienetwerkberaden is het mogelijk om meerdere partijen samen te krijgen. Met de meerdere partijen wordt bedoeld cliënten, het sociaal netwerk en professionals. Een familienetwerkberaad biedt de mogelijkheid om de gezamenlijke zorgen, krachten en doelen duidelijk te krijgen. Een familienetwerkberaad is de eerste mogelijke stap om alles helder te krijgen binnen een situatie. Een andere doelstelling is gericht op het maken van een veiligheidsplan, om de veiligheid van de cliënt te waarborgen.

Binnen de jeugdhulpverlening wordt er gebruik gemaakt van familienetwerkberaden. De werkzame elementen vanuit de jeugdzorg zijn ook inzetbaar voor brede reguliere maatschappelijk werk trajecten. Dit kan ingezet worden bij risico zaken zoals bij ouderenmisleiding, financiële uitbuiting, Wet Tijdelijk Huisverbod, Veilige Start, Veilig Thuis meldingen en andere risico zaken die binnen komen bij Maatschappelijk Werk Walcheren. Elke maatschappelijk werker kan een inbrenger zijn tijdens het organiseren van een familienetwerkberaad. Maatschappelijk Werk Walcheren is in bezit van werkbare instructies in het kader van gezinnen. Het proces voor een familienetwerkberaad is intensief en een goede voorbereiding is verplicht
.
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal: “Hoe geeft de maatschappelijk werker invulling aan de methodiek om tot een geslaagd familienetwerkberaad te komen in de situatie van financiële misleiding van ouderen en in brede maatschappelijk werk trajecten?”.

Het onderzoek is praktijkgericht, kwalitatief en beschrijvend. De literatuurstudie is gebruikt om het onderzoek rijker te maken voor Maatschappelijk Werk Walcheren. In dit onderzoek zijn zes maatschappelijk werkers geïnterviewd. De onderzoeker is op zoek geweest naar de tacit knowledge (onbewuste kennis) van deze professionals. De onderzoeker heeft opgemerkt dat er weinig informatie te vinden was in dit onderzoeksveld. Echter, kunnen andere professionals leren van andermans tacit knowledge.

Uit de resultaten is gebleken dat partnerschap (samenwerkingsrelatie) tussen de professional, cliënt, gezin en het sociaal netwerk van belang is tijdens het hulpverleningsproces. Naast het partnerschap zijn de professionele basishouding en persoonlijke professionaliteit ook van belang in het voortraject van een geslaagd familienetwerkberaad. Uit de resultaten is ook duidelijk naar voren gekomen dat de Signs of Safety methode niet werkbaar genoeg is voor allochtone mensen, die niet voldoende de Nederlandse taal beheersen. Hiernaast geven de resultaten weer dat de communicatie en samenwerking tussen organisaties in het voortraject niet altijd vloeiend verloopt.

De volgende concrete, duurzame en haalbare aanbevelingen worden vanuit de onderzoeker geadviseerd: beroep doen op de tacit knowledge van professionals, verkennen of de Signs of Safety methode al gewijzigd is of kan worden zodat het werkbaar wordt voor allochtone mensen die niet voldoende Nederlands beheersen en tenslotte het verbeteren van externe communicatie en samenwerking.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerMaatschappelijk Werk Walcheren
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk