De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samenwerken in netwerken

een onderzoek naar familieparticipatie vanuit de afdeling woonondersteunende zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenwerken in netwerken

een onderzoek naar familieparticipatie vanuit de afdeling woonondersteunende zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de GGZ WNB1, namens de afdeling woonondersteunende zorg. Samenwerken met Netwerken staat centraal in dit onderzoek. GGZ WNB vindt de familie van cliënten erg belangrijk. Binnen de woonondersteunende zorg wordt er gewerkt volgens de rehabilitatiebenadering, waarbij het sociaal netwerk als een belangrijk steunsysteem wordt gezien. Echter, in de praktijk blijkt dat het betrekken van familieleden in de zorg van de cliënt nog steeds niet vanzelfsprekend is. Dit vormt dan ook de voornaamste aanleiding voor dit onderzoek.
Bij dit onderzoek is er gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. Bij een kwalitatief onderzoek worden de ervaringen, gevoelens en emoties achterhaalt, hetgeen ook de intentie was van dit onderzoek. Na een literatuurverkenning zijn er acht semigestructureerde interviews afgenomen. De topics vormden een leidraad voor de interviews, namelijk; betrokkenheid, communicatie, ondersteuning, draagkracht en draaglast, dynamische balans en maatschappelijke ontwikkelingen. Na het veldwerk werden de resultaten verwerkt en geanalyseerd om vervolgens tot conclusies en aanbevelingen te komen.
Het doel van dit onderzoek is de GGZ WNB te informeren over de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van familieparticipatie binnen het zorgpad eigen regie. De centrale onderzoeksvraag luidde: “Hoe kan participatie van familieleden bevorderd worden ten behoeve van de cliënten van ggzwnb binnen het zorgpad eigen regie?
Deze is beantwoordt met behulp van onderstaande deelvragen:
- Hoe tevreden zijn familieleden over het contact met de cliënt?
- Hoe ervaren familieleden de huidige situatie op het gebied van familieparticipatie?
- Welke verwachtingen hebben familieleden op het gebied van familieparticipatie?
- Welke behoeften hebben familieleden op het gebied van familieparticipatie?
Uit de conclusies komt vooral naar voren dat de bereidwillendheid van participatie bij familieleden aanwezig is. Echter, er heerst wel een behoefte aan ondersteuning en communicatie. Om de draagkracht bij familieleden te vergroten is het belangrijk om familie-interventies beschikbaar te stellen. Kijkend naar de aanbevelingen dan wordt verder onderzoek binnen de triade aangeraden om nog inzichtelijker te krijgen hoe familieparticipatie het beste tot zijn recht kan komen. Andere aanbevelingen zijn gericht op het versterken van het communicatienetwerk als wel het bevorderen van een structurele aanpak van het familiebeleid. Om het communicatienetwerk te versterken wordt het advies te geven om te investeren in social media, aangezien dit een snel groeiend communicatiemiddel is die toegankelijk is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersGGZ WNB, afdeling Woonondersteunende Zorg, Roosendaal
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk