De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Procesbeschrijving inkoopfunctionaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Procesbeschrijving inkoopfunctionaris

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie zal duidelijkheid verschaffen in het administratieve proces 'aanmaken van een inkooporder' die de inkoopfunctionaris dient te volgen. Dit wordt gedaan door middel van een detail-processchema,een bijbehorend activiteitentabel en een instructiebeschrijving binnen het ERP-pakket Microsoft Navision. Dit administratieve proces wordt in kaart gebracht in een AO-handboek. Ook kan middels dit AO-handboek een beginnend inkoopfunctionaris sneller worden ingewerkt doordat het administratieve proces duidelijk in kaart is gebracht.

Naast in beeld brengen van het detail-processchema, activiteitentabel en instructiebeschrijving wordt ook een functiebeschrijving van de functionaris voorman besproken.

Het administratieve proces van de inkoopfunctionaris is dus terug te vinden in het AO-handboek. In het AO-handboek zijn ook administratieve processen van andere functionarissen die op andere afdelingen hun functie uitvoeren beschreven, maar door de enorme hoeveelheid aan administratieve procesbeschrijvingen, worden deze administratieve processen niet vermeld in deze scriptie.

De onderzoeksvraag wordt als volgt geformuleerd:
Hoe kan men het administratieve proces 'aanmaken van een inkooporder', die de inkoopfunctionaris uitvoert, duidelijk in kaart brengen waardoor er inzicht komt op dit administratieve proces, binnen en buiten Microsoft Navision?

Het gevolg hiervan is dat de AO-functionaris verbeterpunten kan aanvoeren die de effectiviteit en efficiëntie kunnen verhogen bij het uitvoeren van dit administratieve proces voor de inkoopfunctionaris.

Alvorens deze vraag te kunnen beantwoorden is er eerst een studie verricht naar de verschillende mogelijkheden van vastleggen van processen die uitgevoerd kunnen worden om het administratieve proces in kaart te brengen. Deze studie is weergegeven in het literatuuronderzoek, te vinden in hoofdstuk 3.
Ook wordt er toegelicht waar een functieomschrijving (voor de voorman) aan moet voldoen.

In dit hoofdstuk 4 wordt, door een in het literatuuronderzoek gekozen vastlegging, de praktijksituatie (IST-situatie) omschreven (bijlage I t/m III). De IST-situatie is de weergave van het werkelijk gebeuren en werkelijke toestanden. Met andere woorden: hoe ziet het administratieve proces, die de inkoopfunctionaris volgt bij het uitvoeren van zijn taak, er op dit moment uit? Ook wordt een inleidend gedeelte op het administratieve proces 'aanmaken van een inkooporder' gegeven.
Als laatste wordt in dit hoofdstuk de functieomschrijving van de functie Voorman toegelicht.

In hoofdstuk 5 komen verbeterpunten naar voren die ons kunnen leiden naar de SOLL-situatie. De SOLL-situatie betreft de gewenste situatie. Met andere woorden: hoe zien we de situatie voor ons, die we willen bereiken bij het administratieve proces die de inkoopfunctionaris volgt bij het uitvoeren van zijn taak? Door het verkrijgen van verbeterpunten wordt de SOLL-situatie bereikt.

De conclusie van deze scriptie wordt weergegeven in hoofdstuk 5. De conclusie geeft aan of het in kaart gebrachte administratieve proces, middels het AO-handboek, in de praktijk optimaal functioneert en dit in de toekomst een goed hulpmiddel kan zijn voor het inzichtelijk krijgen van het administratieve proces van de inkoopfunctionaris.


De scriptie is geschreven als eindopdracht voor de opleiding Bedrijfseconomie aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de controller van Scheepswerf De Schroef B.V.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersScheepswerf De Schroef B.V , Sas van Gent
Datum2009-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk