De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimaliseren ontwerp aansluiting westzijde kanaalkring Sluiskil

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimaliseren ontwerp aansluiting westzijde kanaalkring Sluiskil

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al jarenlang is de draaibrug bij Sluiskil een groot knelpunt in de N61, de belangrijkste
verbinding tussen het westelijk en oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. Door lange
openingstijden van de brug ontstaan lange rijen met wachtende voertuigen. De opening van
de Westerscheldetunnel in 2003 heeft gezorgd voor een verdere toename van de
hoeveelheid verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat een tunnel ten zuiden van de bestaande
brug de verkeerssituatie aanzienlijk zal verbeteren.
In de Trajectnota/MER is een oplossing aangedragen dat de N61 aan de westzijde van het
kanaal op de N62 wordt aangesloten door middel van een ongelijkvloers kruispunt met drie
rotondes in de N61 ter hoogte van op- en afritten. Deze oplossing is niet in overeenstemming
met het Handboek Wegontwerp. Dat stelt dat een kruispunt tussen twee stroomwegen
volledig ongelijkvloers moet worden uitgevoerd. Ook kunnen niet alle verkeersstromen
efficiënt hun weg vervolgen via de westelijke aansluiting.
Verschillende alternatieven zijn ontworpen en beoordeeld op hun verkeerskundige
eigenschappen en de aanlegkosten. In de afweging zijn aspecten als natuur, cultuur,
ondergrondse infrastructuur en toekomstige ontwikkelingen ook meegenomen.
Uit deze afweging is gebleken dat het alternatief met directe verbindingswegen de beste
oplossing is voor de westelijke aansluiting.
De oplossing bestaat uit een samengevoegde N61 en N62 tussen Westerscheldetunnelweg
en de spoorlijn bij Sluiskil. De N61 west wordt met een knooppunt met directe
verbindingswegen op de N62 aangesloten. Aan de andere zijde wordt de N61 richting Brug
Sluiskil aangesloten met een halfklaverblad. In geval van een calamiteit wordt de toegang
voor de hulpdiensten veiliggesteld door de aanleg van twee dienstwegen die toegang geven
tot beide buizen van de Tunnel Sluiskil.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerNV Westerscheldetunnel
Datum2006-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk