De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezond en vitaal ouder worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gezond en vitaal ouder worden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond
De toename van het aantal ouderen en de hoge prevalentie van overgewicht en obesitas onder deze doelgroep, zorgt ervoor dat een gezonde(re) leefstijl wenselijk is. Overgewicht en obesitas brengt een aantal (chronische) ziekten en aandoeningen met zich mee. Fitness- en leefstijlcentrum Club VIEF biedt een leefstijlprogramma, waar iedereen aan een gezonde(re) leefstijl kan werken.
Begin februari 2014 ging het VIEF leefstijlprogramma van start. Het doel van het programma is om binnen 12 weken, deelnemers bewust maken dat een gezonde leefstijl leidt tot een betere gezondheid. Het programma was hierbij een inspiratiebron om inzicht te krijgen in een gezond(er) leven. De deelnemers ontvingen gezonde leefstijlactiviteiten gericht op beweging, voeding en voldoening. Een voorbeeld hiervan was het stimuleren om dagelijks meer te bewegen met behulp van een stappenteller. Daarnaast kreeg de deelnemer zelf inzicht in het huidige voedingspatroon. De groep werd een programma aangeboden door een vitaliteitscoach.

Doel
Het doel van deze studie is om te onderzoeken of het VIEF leefstijlprogramma effectiever is dan alleen fitnessen. De nadruk van het VIEF leefstijlprogramma ligt op het stimuleren om de deelnemers dagelijks meer te laten bewegen.

Methoden
De methode heeft een quasi-experimenteel design, waarbij 7 deelnemers in de leefstijlgroep en 7 deelnemers in de controlegroep onderzocht zijn.
De deelnemers van de leefstijlgroep hebben eind januari de nulmeting ondergaan, begin maart is er een tussenmeting geweest en half april vond de eindmeting plaats. Tijdens deze test en metingen is het beweeggedrag in kaart gebracht en de fysieke & psychische gezondheid. De controlegroep heeft alleen de nul- en eindmeting gedaan. De uitkomsten van deze verschillende metingen zijn met elkaar vergeleken. Zo kon er gekeken worden of er verschillen zijn tussen de nul- en eindmeting en tussen de leefstijl- en controlegroep. Om de gegevens te analyseren is gebruik gemaakt van het computerprogramma SPSS.

Resultaten
Uit het onderzoek is gebleken dat de leefstijlgroep, op één onderdeel na, gemiddeld meer vooruit zijn gegaan tussen de nul- en eindmeting dan de controlegroep. De leefstijlgroep is gemiddeld 2,2 kilogram afgevallen, terwijl de controlegroep 0,6 kilogram is afgevallen. Het aantal beweegminuten bij de leefstijlgroep is ruim 200% verhoogd, terwijl de controlegroep 3% omhoog is gegaan. Tot slot is de gemiddelde afstand tijdens de 6 minuten wandeltest bij de leefstijlgroep met 12,4% verbeterd en die van de controlegroep met 9,3% verbeterd.

Conclusie
Gezien de resultaten, is de leefstijlgroep licht verbeterd in gezondheidsvariabelen ten opzichte van de controlegroep, maar dit zijn geen significante verschillen. Dit onderzoek is met name gericht op het dagelijks meer bewegen. Hieruit bleek dat de deelnemers van het leefstijlprogramma gemiddeld per week 200% meer zijn gaan bewegen, maar het leefstijlprogramma bevat meer componenten, zoals voeding en voldoening. Hierdoor kan niet geconcludeerd worden dat het leefstijlprogramma effectiever is dan alleen fitnessen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingScaldis Academy
PartnersClub VIEF, Vlissingen
Datum2014-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk