De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Handvest energiebesparende maatregelen voor het gemeentelijk vastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Handvest energiebesparende maatregelen voor het gemeentelijk vastgoed

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het handvest energiebesparende maatregelen voor het gemeentelijk vastgoed is het afstudeerrapport van Davy Hermans, student Bouwkunde aan de HZ university of Applied Sciences in Vlissingen. Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Sluis, te Oostburg met als doel een aanzet te geven tot energiebesparende maatregelen binnen het eigen vastgoed van de gemeente Sluis.
Dit rapport is ontstaan door het groeiend bewustzijn over het huidige energiegebruik van het eigen vastgoed. Het huidige beleid heeft een sobere en doelmatige aanpak. Investeren in gebouwen is vanuit dit beleid niet gewenst. Om aan te tonen dat de energiebesparende investeringen zichzelf terug kunnen verdienen en vervolgens een besparing opleveren is dit onderzoek opgestart. Het uitwerken van deze maatregelen zal gebeuren vanuit een strategie, welke zorgt voor een structureel verloop van de nodige investeringen.
Naast het opstellen van het handvest is ook werk gemaakt van het vastgoedoverzicht binnen de gemeente Sluis. Ook is één van de gebouwen, namelijk het Ledeltheater gebruikt als proefproject, voor het opstellen van een besparingsadvies. Deze producten zijn ook onderdeel van de strategie.
Het belangrijkste element in het handvest "Energiebesparende Maatregelen" is een overzicht met de nodige stappen voor de uitvoering van de energiebesparende maatregelen. In dit overzicht wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen algemene en gebouwspecifieke stappen. Voorbeelden van dit onderscheid zijn het algemene vastgoedoverzicht en het gebouwspecifieke besparingsadvies.
Het vastgoedoverzicht heeft als taak inzichtelijk te krijgen welke gebouwen in aanmerking komen voor energiebesparing. Daarvoor is een compleet overzicht nodig van de gebouwen, met gebouwgerelateerd nutsverbruik, afmetingen en verschillende andere aspecten.
Het besparingsadvies is een gebouwspecifiek document waarin is geschreven over de mogelijke maatregelen en de baten die zij kunnen hebben. Hiervoor is een gebouw uitgebreid geanalyseerd. In deze analyse worden elementen en hun bijdrage aan het energieverbruik opgesomd. Vanuit deze analyse zijn verschillende elementen financieel vergeleken met een situatie waarin geïnvesteerd zou worden in energiebesparing. De cijfers uit deze vergelijkingen vormen het fundament van dit advies.
Met dit handvest, aangevuld met het advies en het overzicht wordt binnen de gemeente Sluis een begin gemaakt met gestructureerde energiebesparing binnen het eigen vastgoed. Vanuit deze aanzet is het nu aan de gemeente om dit ene advies om te zetten in uitvoering en verschillende, vergelijkbare projecten. De benodigde investeringen zullen zichzelf op korte termijn terug verdienen en daarom is het totale project interessant.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
Domein Technology, Water & Environment
PartnersGemeente Sluis
Datum2014-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk