De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Grondexpliotatiewet meer macht voor gemeenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Grondexpliotatiewet meer macht voor gemeenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Omdat er vele aspecten van de Grex nog onduidelijk zijn voor de gemeente Sluis is het van belang wat de kansen en risico's van de Grex zijn en hoe de Grex op toekomstige projecten in de gemeente Sluis toegepast kan worden.
De kansen:
De gemeente Sluis kan voor grote projecten zoals een nieuwbouwwijk als woonpark Groenevelt anterieure overeenkomsten sluiten waarbij de kosten verhaald kunnen worden op grondeigenaren. Tevens is het mogelijk voor de gemeente Sluis om locatie-eisen in een anterieure overeenkomst op te nemen. Als laatste grote verbetering is het mogelijk om de binnenplanse en de bovenplanse verevening op te nemen in de anterieure overeenkomst.
Wanneer een grondeigenaar geen anterieure overeenkomst wil sluiten kan de gemeente het publieke rechtelijke spoor volgen waarmee zij blijkens de mogelijkheden van de kostensoortenlijst kosten kan verhalen op de grondeigenaren en de locatie-eisen kan koppelen aan de bouwvergunning door deze op te nemen in het exploitatieplan. De binnenplanse en bovenplanse verevening kan ook opgenomen worden in het exploitatieplan en zo kan een grondeigenaar wanneer hij niet anterieur overeen wil komen toch gedwongen worden om het hele gebied te ontwikkelen.
Free riders kunnen niet meer meeprofiteren zonder zelf mee te betalen aan de ontwikkelingen in een gebied. Als het exploitatieplan gekoppeld wordt aan de bouwvergunning zal een free rider geen mogelijkheid meer hebben kosteloos mee te profiteren.
Dat een bestemmingsplan tegelijk met een exploitatieplan ingediend moet worden versneld het planologische proces voor de gemeente Sluis, waardoor de gemeente sneller gebieden kan ontwikkelen.
In de Grex is het mogelijk meerdere locaties onder een grondexploitatie te brengen zonder dat ze aaneengesloten hoeven te zijn.
In de Grex is verhaal van planschade (afwenteling van planschade) wel mogelijk aangezien planschadevergoedingskosten opgenomen zijn in de kostensoortenlijst. Deze kosten worden ofwel opgenomen in de anterieure overeenkomst en kunnen op die manier verhaald worden of de kosten kunnen blijkens de kostensoortenlijst terugverhaald worden.
De gemeente kan dankzij de locatie-eisen tevens de grondeigenaar tot het ontwikkelen van eventuele sociale woningbouwkavels of vrije kavels. Zonder dat hier een subsidie tegenover moet staan zoals in de huidige regelgeving vaak wel het geval is om sociale woningbouw te stimuleren.
De risico's:
Het is niet verstandig alvorens er onderhandelingen zijn een exploitatieplan op te stellen. Dit is namelijk pas verplicht wanneer het publiekrechtelijke spoor betreden wordt, echter soms neemt een exploitatieplan zoveel tijd in beslag dat er direct rekening mee gehouden wordt dat er een publiekrechtelijk spoor gevolgd wordt.
Wanneer er een negatief saldo ontstaat door hogere kosten dan geraamd in het exploitatieplan dan komt dit voor rekening van de gemeente.
Een risico is dat door langdurige procedures alsnog de provincie of het rijk een inpassingsplan kan toepassen en zo de bevoegdheden overneemt en gebieden gaat ontwikkelen samen met grondeigenaren in plaats van met de gemeente.
Grondeigenaren kunnen het exploitatieplan afwachten en ervoor zorgen dat alleen kosten blijkens de kostensoortenlijst op hen afgewenteld worden. De gemeente draait vervolgens op voor de overige kosten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnerGemeente Sluis. Sluis
Datum2007-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk