De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoogbouw in staal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Hoogbouw in staal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van dit afstudeerproject is het uitwerken van een project van een redelijk
complexiteit en omvang. Het gekozen project hiervoor is de woontoren "Waterfront" te
Terneuzen van de architect dhr. Roodbeen. Voor dit project is onderzoek gedaan naar de
mogelijkheden van staal als materiaal voor de hoofddraagconstructie.
Staal biedt zeer veel mogelijkheden als materiaal voor de hoofddraagconstructie. Belangrijk
is de brandwerendheid, welke voor dit project 120 minuten is, en geluidsisolatie. De vereiste
brandwerendheid is gerealiseerd door het toepassen van brandwerende verf. Dit is de
meeste efficiënte oplossing voor dit probleem. Geluidwering wordt bereikt door het
ontkoppelen van de diverse elementen. Massa toevoegen om de vereiste geluidwering te
verkrijgen is geen goede oplossing, omdat hierdoor de kolomafmetingen extreem toenemen.
Dit komt doordat het belastinggeval knik maatgevend is voor deze constructiewijze.
De stabiliteit wordt verzorgd door grote windbokken. Maatgevend hierbij zijn de horizontale
verplaatsingen. Deze kunnen behoorlijk uit de hand lopen. Door zwaardere profielen te
kiezen wordt de verlenging en verkorting van de profielen beperkt en daarmee de horizontale
uitwijking.
Om de belastingen van de torens af te dragen naar de vaste grondslag is
overdrachtsconstructie ontworpen in de vorm van aangelaste deuvels welke de belasting
overdragen naar een betonwand. Onder deze wand is een poer gerealiseerd met een
dubbele rij palen. De constructie is zo geoptimaliseerd dat er geen negatieve belasting (trek)
in de palen optreedt.
Voor de gevel is een modulaire constructie ontworpen in de vorm van glasplanken in een
aluminium frame als buitenblad en HSB-elementen als binnenblad. Door het toepassen van
glaslamellen in het buitenblad en draaikiepramen met roosters in het binnenblad is
natuurlijke ventilatie tot op grote hoogte mogelijk.
Om aan de EP-eis te voldoen is gekozen voor toepassen van scheidingsconstructies met
een hoge Rc-waarde. Door het beperken van het warmteverlies en het niet hoeven
toepassen van energieverslindende klimaatinstallaties wordt aan de EP-eis voldaan.
Dit rapport omvat de motivatie en berekeningen welke ten grondslag liggen aan de gekozen
uitwerking. Te lezen is dat er een uitwerking verkregen is waarmee aan de doelstellingen
wordt voldaan.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
Domein Technology, Water & Environment
Datum2007-06-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk