De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie komt niet uit een potje

gemengd onderzoek naar passende arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatie komt niet uit een potje

gemengd onderzoek naar passende arbeidsmatige dagbesteding voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZWNB) heeft afdelingen waar cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voor langere tijd verblijven. GGZWNB werkt voor alle cliënten vanuit de herstelvisie waarbij deelname aan arbeidsmatige dagbesteding belangrijk is om te participeren in de maatschappij en te werken aan persoonlijk herstel. Voor deze doelgroep betaalt de zorgverzekeraar dagbesteding. Bij onvoldoende afname van dagbesteding door deze groep dreigt terugbetaling door GGZWNB. Ondanks dat het aanbod bijgesteld is, blijven aanmeldingen achter. Naar aanleiding van deze probleemstelling is de onderzoeksvraag tot stand gekomen en die luidt:

“Aan welke factoren moet arbeidsmatige dagbesteding voldoen om EPA-cliënten die langdurig op het terrein van GGZ WNB verblijven te motiveren tot deelname zodat het herstelproces ondersteund wordt”.

Voor het antwoord op deze vraag is kwalitatief onderzoek gedaan bij hulpverleners en zijn enquêtes en groepsgesprekken afgenomen bij cliënten. Cliënten en hulpverleners zijn afkomstig van Melanen-wonen en Moermontstede. De hulpverleners zijn uitgenodigd door de betrokken manager. Alle cliënten die verblijven binnen deze afdelingen zijn benaderd.

De conclusie van het onderzoek is dat onvoldoende aangesloten wordt op de belangrijkste drijfveer om deel te nemen. Cliënten vinden het belangrijk om vooruitgang te boeken en resultaten te zien. Tevens bleek dat zij niet beschikken over dezelfde informatie als hulpverleners over activiteiten die hun herstel kunnen ondersteunen.

De belangrijkste aanbeveling is om binnen een traject te gaan werken met een arbeidsvaardighedenkaart waarin de behaalde resultaten gemeten kunnen worden. Het maken van een productenboek met het aanbod en beschrijvingen hoe het herstelproces ondersteund kan worden is een andere aanbeveling.


Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
PartnersGeestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZWNB)
Datum2017-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk