De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik kan het zelf wel!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik kan het zelf wel!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op Woonlocatie voor jongeren Roosendaal van de organisatie SDW zorg, wonen jongeren met een licht verstandelijke beperking. Wanneer deze jongeren de leeftijd van achttien jaar bereiken en doorstromen naar vervolgwoningen, lopen zij tegen een onderontwikkelde zelfredzaamheid aan. Dit is de aanleiding voor de opdracht die is uitgereikt door Woonlocatie voor jongeren Roosendaal. Zij willen graag weten hoe de overgang van Woonlocatie voor jongeren Roosendaal naar vervolgwonen betreffende zelfredzaamheid kan worden verbeterd. Het doel van het onderzoek is antwoord te verkrijgen op welke wijze de zelfredzaamheid van de jongeren op de woonlocatie kan worden verbeterd. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek, omdat er onderzoek wordt gedaan naar de aard van een verschijnsel, en het een kleinschalig onderzoek betreft. Er hebben naast het theoretisch kader, acht respondenteninterviews plaatsgevonden. Deze vonden allen plaats op de woonlocatie, en zijn door middel van audio – opnames verwerkt tot transcripties. Deze transcripties zijn gelabeld en geanalyseerd per topic. De acht topics van dit onderzoek zijn: licht verstandelijk gehandicapte jongeren, ontwikkelingsfases, definitie zelfredzaamheid, praktische zelfredzaamheid, sociale- emotionele -relationele zelfredzaamheid, toekomst zelfredzaamheid, oplossingsgericht werken en toepassing oplossingsgericht werken.

Hoe kan de overgang van Woonlocatie voor jongeren Roosendaal naar vervolgwoningen betreffende zelfredzaamheid worden verbeterd? Om een antwoord op deze vraag te verkrijgen is gebruik gemaakt van vier deelvragen. Deze zijn: 1.Welke vaardigheden denken de begeleiders dat er nodig zijn om voldoende zelfredzaam te zijn?, 2. Hoe ervaren de begeleiders de begeleiding qua zelfredzaamheid op dit moment?, 3. Hoe kan oplossingsgericht werken bijdragen aan een betere begeleiding omtrent het verhogen van de zelfredzaamheid? en 4. Hoe ervaren de begeleiders de licht verstandelijke beperking als beperking op weg naar zelfredzaamheid?

Gebleken is dat er een aantal oorzaken zijn waardoor de overgang niet vloeiend verloopt. Een oorzaak is de rol van de begeleiders die teveel taken overnemen van de jongeren en te beschermend naar de jongeren toe zijn, waardoor zij niet de kans krijgen om hun zelfredzaamheid te vergroten. De licht verstandelijke beperking speelt ook een rol omdat de beperking het verhogen van de zelfredzaamheid bemoeilijkt. Vanuit het team is gebleken dat er behoefte is aan een eenduidige aanpak en meer kennis omtrent zelfredzaamheid.
Aanbevelingen vanuit dit onderzoek richting de woonlocatie zijn kennis en intervisie over zelfredzaamheid voor het team, omdat hier behoefte aan is, en dit een meerwaarde geeft. Ook het gebruik maken van doorstroomgroepen op de woonlocatie zou heel waardevol zijn voor het verhogen van de zelfredzaamheid, omdat zo gestructureerd en gefaseerd gewerkt kan worden aan zelfredzaamheid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersSDW zorg
Datum2014-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk