De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kansen en mogelijkheden voor sportevenementen in topsporthal Omnium

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kansen en mogelijkheden voor sportevenementen in topsporthal Omnium

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
Het probleem bij Omnium is dat de topsporthal, die sinds 2014 nieuw is, er nog te weinig sportevenementen plaatsvinden waardoor Omnium een deel van haar bestemming en omzet mis loopt. De nieuwe mogelijkheden van de topsporthal zorgen ervoor dat grootschalige sportevenementen plaats kunnen vinden. Echter, deze vernieuwing leidt bij Omnium tot het toetreden van een nieuwe markt en een nieuw vakgebied. Om die reden zal er onderzoek moeten worden gedaan naar de nieuwe markt en naar het huidig management van Omnium.
Onderzoeksvragen
Centrale onderzoeksvraag: “Welke kansen biedt de topsporthal van Omnium op het gebied van het organiseren van sportevenementen voor potentieel publiek?”
Deelvragen 1. Welke mogelijkheden biedt het huidig beleid, de missie en visie van Omnium op het gebied van het organiseren van sportevenementen?
2. Wat voor soort sportevenementen zijn populair onder het publiek?
3. Welke vormen van beleving en sportmotieven onder het publiek zijn voor Omnium het meest van belang, zodat zij op die behoefte kan inspelen op het gebied van het organiseren van sportevenementen?
Methode
Voor dit praktijkgerichte onderzoek is gekozen voor zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Het kwalitatieve onderzoek vond plaats met behulp van een focusgroep interview. Het kwalitatieve onderzoek vond plaats door middel van enquêteren.
Resultaten
Het interview heeft plaatsgevonden met drie medewerkers van Omnium, in de vorm van een focusgroep. Daaruit is gebleken dat Omnium van een aantal factoren afhankelijk is met betrekking tot het organiseren van sportevenementen in de topsporthal. Deze factoren zijn: de hoge bezettingsgraad van de topsporthal, het soort sportevenement en de organisatie van het sportevenement door een externe partij. Daarnaast is uit het interview gebleken dat Omnium in de toekomst de doelgroep “bedrijven” meer bij sportevenementen wil betrekken.
105 respondenten hebben de enquête ingevuld. Een kleine meerderheid (met name de jongeren) bezoekt liever een topsportevenement dan een breedtesportevenement. Voor het bezoek aan een topsportevenement is men tevens bereid om langer te reizen. Daarnaast is gebleken dat de traditionele-formele sporten, zoals turnen, volleybal en korfbal, de meest populaire sporten zijn onder de respondenten. Tevens is men bereid om het meest te betalen aan een sportevenement binnen deze sector. Vervolgens blijkt uit de enquête dat de meeste respondenten sporten met een instrumenteel doel. Echter, het sociale en expressieve sportmotief spelen ook een grote rol bij het sporten. Tot slot vind men bij een sportevenement het meest van belang om geamuseerd te worden. Het belevingsdomein “educatie” speelt de minst grote rol bij een sportevenement.
4
Martine Westveer
Onderzoeksvoorstel Omnium
Discussie
Uit het interview en de theorie is een overeenkomst te vinden omtrent de rol van bedrijven bij een sportevenement. Omnium wil bedrijven meer betrekken bij sportevenementen. Uit de theorie is gebleken dat bedrijven tegenwoordig een grote rol spelen bij sportevenementen.
Wanneer de resultaten uit dit onderzoek worden vergeleken met onderzoek uit het theoretisch kader, blijkt dat de voorkeur voor verschillende sportcategorieën grotendeels overeenkomt. De traditionele-formele sportcategorie speelt in beide onderzoeken de grootste rol. Tevens zijn de resultaten omtrent de verschillende sportmotieven in dit onderzoek te vergelijken met de theorie. De instrumentele en sociale sportmotieven spelen de grootste rol, beide sportmotieven komen overeen met de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van sporten. Tot slot zijn er weinig overeenkomsten te vinden tussen de verschillende belevingsdomeinen in dit onderzoek in vergelijking met de theorie.
Aanbevelingen
Omdat Omnium afhankelijk is van externe partijen voor het organiseren van sportevenement, is het voor het bedrijf nuttig om op zoek te gaan naar vaste externe organisatoren. Op deze manier kunnen er samenwerkingen ontstaan, die leiden tot jaarlijks terugkerende sportevenementen. Daarnaast is het voor Omnium verstandig om zich meer te richten op bedrijven, in relatie tot sportevenementen.
Uit de enquête is gebleken dat voornamelijk jongeren een bezoek willen brengen aan een topsportevenement. Om die reden is het voor Omnium verstandig om zich te richten op deze doelgroep wanneer er een topsportevenement plaats vindt. Daarnaast kan Omnium haar promotie voor een topsportevenement wijken tot Brabant en Zuid-Holland, aangezien respondenten bereid zijn om één uur naar een topsportevenement te reizen.
Met name sporten uit de traditionele-formele sector zijn populair onder de respondenten. Daarnaast is men bereid om voor de sporten turnen, volleybal en korfbal het hoogste entree bedrag te betalen, wanneer er een sportevenement plaats vindt.
Wanneer Omnium een breedtesportevenement wil (laten) organiseren, kan het bedrijf zich het beste richten op een sportevenement met een instrumenteel en/of sociaal karakter. Deze twee sportmotieven zijn het meest populair onder de respondenten.
Tot slot, wanneer Omnium een topsportevenement wil (laten) organiseren, is het verstandig dat dit sportevenement zich richt op het amusement van de bezoeker.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingScaldis Academy
Domein Economie
PartnerOmnium, Goes
Datum2015-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk