De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van trim op brandstofgebruik

Meest efficiënte trim voor een R-type schip van rederij Wagenborg

Rechten:

De invloed van trim op brandstofgebruik

Meest efficiënte trim voor een R-type schip van rederij Wagenborg

Rechten:

Samenvatting

Het imago van de scheepvaart dient groener te worden en indien dat resulteert in een mogelijke financiële besparing voor de rederij is dat erg interessant voor onderzoek. Schepen zijn groot verbruikers van brandstof. Brandstofbesparing is ecologisch en economisch voordelig.
Het doel van dit onderzoek is om de trimsituatie te vinden waarbij het brandstofverbruik het meest efficiënt is. De uitkomst van dit onderzoek kan gebruikt worden voor kostenreducering voor de rederij en uitstootvermindering. Onder brandstofverbruik wordt verstaan het brandstofverbruik per afgelegde nautische mijl.
Voor dit onderzoek is de volgende hoofdvraag opgesteld:
“Wat is de meest efficiënte trim met betrekking tot het brandstofverbruik van het R-type schip van Wagenborg?”
Deze hoofdvraag is beantwoord door de volgende vier deelvragen te onderzoeken:
1. Wat is het gemiddelde brandstofverbruik bij verschillende deplacementen?
2. Hoe kunnen invloeden van buitenaf verwerkt worden op de te verrichte metingen?
3. Wat is het verschil in brandstofverbruik bij verschillende trimsituaties?
4. Wat is het verschil in snelheid bij verschillende trimsituaties?
Om deze vragen te beantwoorden zijn er metingen verricht met verschillende trimsituaties. Er zijn metingen verricht op de trimsituaties -0.5m, 0m, 0.4m, 1.0m en 1.4m. Hierbij is gekeken naar het verschil in brandstofverbruik, afstand en snelheid. Elke meting had een duur van 60 minuten. Met een negatieve trim wordt in dit onderzoek een trim voorover bedoeld. De metingen zijn verricht met een deplacement van ±21408 ton waarbij gevaren werd met een pitch van 80% waarmee de hoofdmotor ±60% belast werd.
Uit de resultaten van de metingen is geconcludeerd dat de trimsituatie met het meest efficiënte brandstofverbruik als volgt is:
- Trim : -0.5 meter
- Diepgang voor : 7.65 meter
- Diepgang achter : 7.15 meter
Hierbij is het brandstofverbruik ±527.9 kg per uur waarbij het schip een afstand aflegt van ±10.90 NM door het water. Dit resulteert in een verbruik van 48.43 kg/NM.
Om het onderzoek betrouwbaarder te maken dienen meer metingen verricht te worden met verschillende diepgangen. Dit onderzoek kan alleen toegepast worden indien het schip exact de zelfde beladingsconditie heeft waarbij de metingen zijn verricht. De nauwkeurigheid kan vergroot
worden door meerdere metingen uit te voeren per trimsituatie. De licht variërende externe factoren kunnen mogelijk een negatieve invloed hebben gehad op de nauwkeurigheid van dit onderzoek.
Echter is de invloed hiervan niet meetbaar.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Techniek
Domein Technology, Water & Environment
PartnerWagenborg Shipping, Delfzijl
Datum2019-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk