De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedrags- en leefstijlverandering bij COPD patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gedrags- en leefstijlverandering bij COPD patiënten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Kwaliteit van leven. Bijna elke persoon zal dit anders definiëren. Toch vormt dit begrip een van de speerpunten in de huidige behandeling van COPD patiënten. Sprangers (2013) verklaart het begrip als volgt: “Het functioneren van personen op fysiek, psychisch en sociaal gebied zoals zij dat zelf ervaren”. Behandeling van COPD patiënten richt zich op de verbetering van de levenskwaliteit ook al is deze voor elk individu anders. Momenteel bestaat er nog geen programma specifiek gericht op de behandeling van COPD patiënten in de eerstelijnszorg . FysioBoZ en Medisch Centrum de Grebbe willen hier verandering in brengen door te onderzoeken waaruit een voor COPD patiënten geschikte leefstijlinterventie moet bestaan. Deze informatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe interventie alsmede een verbetering van de afstemming van de diverse disciplines op elkaar.

De centrale onderzoeksvraag luidt: “Aan welke kenmerken dient een leefstijlinterventie te voldoen, zodat deze bijdraagt aan de creatie van een optimaal zorgpakket met als doel verbetering van de ‘levenskwaliteit’ van COPD GOLD II patiënten?”
Het fieldonderzoek is quasi-explorerend en kwalitatief van aard. In totaal zijn 10 halfgestructureerde interviews met patiënten en 5 interviews met behandelaars gehouden. De geïnterviewde patiënten zijn allen bekend bij Medisch Centrum de Grebbe. De behandelaars staan onder contract bij deze organisatie. Alle interviewvragen zijn afgeleid uit de theorie van het verkennende literaire vooronderzoek.

COPD blijkt verband te houden met de leefstijl van de patiënt. Een ongezonde en/of inactieve leefstijl vormt een risicofactor voor ontwikkeling en verergering van de aandoening. De belangrijkste gedragsdeterminanten zijn bewegen, voeding en roken (Longfonds, 2013). Het aanpassen van de leefstijl is geen eenvoudige taak en voor elke patiënt anders. Noodzaak is om de individuele drijfveren van bepaald gedrag van mensen te ontdekken. Wat belemmert iemand om gezonder gedrag te vertonen en waardoor raakt deze persoon juist gemotiveerd?

Motivatie is daarmee het belangrijkste begrip in dit kader en het vormt de basis van de verandering. Patiënten geven aan zich goed te laten motiveren door zaken als sociale steun, terugkoppeling en het zien van vooruitgang. Belemmeringen voor de patiënten blijken voornamelijk de verslaving/het gewoontegedrag en gemakzucht/luiheid te zijn. Behandelaars geven aan dat patiënten zich laten motiveren door terugkoppeling en het zelf bedenken van behandeldoelen. Ondervraagde behandelaars denken patiënten te kunnen motiveren door multidisciplinair te werken. Daarnaast verwachten zij op deze manier een completer beeld van de patiënt te kunnen krijgen doordat vaker wordt teruggekoppeld vanuit verschillende invalshoeken en specialisaties.

Kennis blijkt een mogelijke sleutel tot succes. Veel respondenten vertonen onbewust ongezond gedrag en zien daarom niet in waarom zij de leefstijl aan moeten passen. De behoefte inzien is stap 1, het gedrag aanpassen stap 2. Hierbij kunnen gedragsmodellen als Stages of Change en het ASE model als basis fungeren. De behandelaar leert hierdoor waarom patiënten op specifieke punten belemmeringen ondervinden bij het aanpassen van de leefstijl.

FysioBoZ zal multidisciplinair moeten gaan werken om de motivatie van de patiënten te verhogen. Dit werkt omdat de patiënten dan meermaals en op meerdere aspecten terugkoppeling van professionals krijgen. Deze vorm van samenwerken draagt bij aan het creëren van een optimaal en voornamelijk compleet zorgpakket.
Aanbevolen wordt om in de nieuwe interventie uit te gaan van sub- en hoofddoelen. Zo kan regelmatig worden teruggekoppeld en is de voortgang ook voor de patiënt goed te volgen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
AfdelingScaldis Academy
Domein Economie
PartnersFysioBoZ
Datum2014-11-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk