De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ideale ontwikkelproces voor woningkopers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ideale ontwikkelproces voor woningkopers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Consumenten zijn in de huidige tijd kritischer en willen steeds meer kunnen kiezen bij de aankoop van een project, waardoor zij een product krijgen dat is afgestemd op alle behoeften en wensen. Aanleiding hiervoor is de toegenomen welvaart, individualisering en de huidige multimedia waardoor consumenten snel producten kunnen vergelijken. Maar ook de economische crisis speelt hierbij een belangrijke rol. Dit heeft geresulteerd in dat de markt de afgelopen jaren is veranderd van aanbodgericht naar vraaggericht. Momenteel is het woningaanbod hoger dan de vraag. Woningkopers hebben momenteel dus een woning voor het uitzoeken. Consumentgericht ontwikkelen is hierdoor de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. Projectontwikkelaars die in de huidige tijd de te realiseren woningen willen verkopen moeten hun woningen dus volledig laten overeenkomen aan de behoefte en wensen van de consument.

Voor Bouwfonds is consumentgericht ontwikkelen niet nieuw. Bouwfonds lanceerde in 1981 het 'Keuze Konsept', een methode om de woningbouw te individualiseren en daarmee tegemoet te komen aan individuele woonwensen. Twintig jaar later zal dit thema onder het motto 'Persoonlijk Wonen' weer op de agenda van Bouwfonds Ontwikkeling terugkomen. Tien jaar na het introduceren van 'Persoonlijk Wonen' leefde bij Bouwfonds de behoefte om dit woonconcept verder en nader uit te werken om de individuele wensen van de consument nog beter te vertalen in de te realiseren woningbouw. Dit is voor Bouwfonds aanleiding geweest om twee pilotprojecten van Bouwfonds Ontwikkeling regio Midden nader te onderzoeken. Het gaat hier om de projecten 't Raadhuys te Maarssen en de Urban Villa's te Elst. In dit onderzoek staat de vraag centraal, wat is voor woningkopers het meest ideale ontwikkelproces ten aanzien van de te realiseren woningen. Aan de hand van de project- en procesbeschrijving, de resultaten voortkomend uit de enquêtes, het observeren tijdens de informatieavond van 't Raadhuys en het interview met één geïnteresseerden worden de resultaten van de twee pilotprojecten 't Raadhuys te Maarssen en de Urban Villa's te Elst onderzocht. In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre de consument zeggenschap wenst te krijgen, welke adviseurs de geïnteresseerden tijdens en na aankoop van een woning willen raadplegen en hoe zij het ontwikkelproces hebben ervaren. Op basis van deze resultaten worden er aanbevelingen gedaan betreffende het ideale ontwikkelproces.

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de volgende punten een bijdrage leveren aan een positief verloop van een co-creatie proces:
 Woningkopers hebben de voorkeur ten aanzien van het ontwikkelconcept voor, het individueel ontwerpen van hun eigen appartement in een door de architect ontworpen complex;
 Woningkopers wensen betreffende het interieur zeggenschap te krijgen over de appartementoppervlakte, de indeling van de woning/keuken/badkamer, de afmontage van de keuken/badkamer, de afwerking van de vloer/planfond/wand, de plaats van de stopcontacten, telefoon- en internetaansluit en toepassing van installaties. In mindere maat geldt dit voor het aantal appartementen en bouwlagen van het complex en de plafondhoogte;
 Woningkopers wensen betreffende het exterieur zeggenschap te krijgen over de plaats, grootte, aantal deuren/ramen in de gevel en de afmeting en privacy op het balkon. In mindere mate geldt dit voor de locatie van het pand op de kavel en het materiaal- en keurgebruik van het appartementencomplex. Keuzevrijheid ten aanzien de architectuur van het complex is niet gewenst;
 Woningkopers wensen betreffende de woonomgeving zeggenschap te krijgen over de beplanting, indeling openbare ruimte en de parkeeroplossing. In mindere mate geldt dit voor de verharding openbare ruimte;
 Woningkopers wensen een intermediair waarbij zij terecht kunnen voor al hun vragen;
 Woningkopers wensen in een vroeg stadia advies van een hypotheekadviseur;
 Woningkopers hebben belangstelling voor een verhuisservice;
 Woningkopers wensen na aankoop van de woning goede begeleiding ten aanzien van het inrichten van de woning;
 Woningkopers wensen persoonlijke begeleiding bij verkoop huidige woning;
 Woningkopers wensen dat de woningen worden toewijzen middels een notaris;
 Woningkopers willen vooraf duidelijk hebben wat hun woning gaat kosten, zodat zij niet voor verassingen komen te staan;
 Woningkopers willen voortijdig weten welke extra's en opties er aangeboden worden;
 Woningkopers hebben de voorkeur voor een tijdige follow-up tussen de verschillende informatiebijeenkomsten.

Uiteraard kan consumentgericht ontwikkelen nog breder worden onderzocht. Hierbij denk ik aan de manier waarop Bouwfonds het concept 'consumentgericht ontwikkelen' aan de consument aanbiedt / presenteert. Mijn inziens is hier nog veel terrein te winnen. Voor het vervolgonderzoek is het eerst zaak om de bedrijfsstrategie van Bouwfonds helder in beeld te brengen. Vervolgens moet er een marketingstrategie bepaald worden. Hier worden de genomen bedrijfsstrategische beslissingen omgezet in een concrete marketingstrategie. Wanneer de bedrijfs- en marketingstrategie helder zijn kan er een aanzet gedaan worden met het lanceringsplan. Hierin wordt het geen wat in de bedrijfs- en marketingstrategie is omschreven omgezet tot operationele acties.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Datum2011-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk