De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een nieuwe positionering voor CNV Onderwijs

Rechten:

Een nieuwe positionering voor CNV Onderwijs

Rechten:

Samenvatting

CNV Onderwijs maakt deel uit van de vakcentrale CNV, dat staat voor Christelijk Nationaal Vakverbond. CNV Onderwijs is een vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van onderwijspersoneel. Zij biedt leden beroepsinhoudelijke informatie, individuele (rechts-)bijstand en collectieve belangenbehartiging. De organisatie heeft van oorsprong een Joods-Christelijke achtergrond. Vanuit de Joods-Christelijke traditie zijn de kernwaarden van de organisatie rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. De laatste decennia gaat het minder goed met de vakbonden in Nederland. Het ledenaantal is de laatste jaren licht gedaald terwijl de beroepsbevolking in deze periode is gestegen. (CBS. 5 december 2011) CNV Onderwijs merkt hier tot op heden nog weinig van. Toch moet CNV Onderwijs alert blijven en geen starre organisatie worden waardoor zij haar bestaansrecht kwijt kan raken. Binnen CNV Onderwijs is men daarom bezig met het herontdekken van de vakbond en aan het kijken welke vorm ideaal kan zijn om het voortbestaan te waarborgen. Daarbij speelt dat een groot deel van de leden op leeftijd is. Uit de ledencijfers blijkt dat 57,4 % van de leden van CNV Onderwijs, 50 plus is. Om nieuwe (jonge) leden aan te trekken wil CNV Onderwijs zich duidelijk en vernieuwend gaan positioneren om mee te gaan met verschillende ontwikkelingen binnen de markt en de huidige opvattingen van de doelgroepen. Echter is de organisatie er nog niet in geslaagd een duidelijke formeel vastgestelde positionering te formuleren. CNV Onderwijs wordt geadviseerd om de volgende positionering te gebruiken: CNV Onderwijs is een vakvereniging met een lange geschiedenis die zich richt op alle mensen die werken in het onderwijs. De vakvereniging heeft net als haar leden het doel de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. Dit doet zij door het collectief belang van het onderwijspersoneel te behartigen. Daarnaast voelt de organisatie zich verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het lid maar ook voor de problemen die een lid kan hebben. CNV Onderwijs wil haar leden een veilig gevoel geven zodat leden weten dat zij altijd terecht kunnen bij CNV Onderwijs en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de eigen onderwijssector doordat zij lid zijn. De vakvereniging onderscheidt zich door de persoonlijke relatie die zij met het individuele lid wil aangaan, de betrokkenheid bij het lid en de aandacht die zij een lid kan bieden. Leden hebben een grote stem binnen de vakvereniging en CNV Onderwijs wil met haar leden, net als met haar onderhandelingspartners, graag de dialoog aangaan.Om de positionering van CNV Onderwijs neer te zetten wordt er geadviseerd een communicatiecampagne te lanceren. Deze zal volledig om het idee van de persoonlijke en betrokken vakvereniging worden gebouwd. De campagne zal zich richten op de verschuiving van vakbond naar vakvereniging die de organisatie heeft doorgemaakt. Daarbij moet gefocust worden op de individuele belangenbehartiging, de vakinhoud die de organisatie te bieden heeft en de persoonlijke ontwikkeling van de leden. Mensen moeten het gevoel krijgen dat CNV Onderwijs echt iets voor hen kan betekenen, hen kan helpen als het fout gaat en hen verder kan brengen als het goed gaat. Doordat CNV Onderwijs wil laten zien dat zij een persoonlijke en betrokken organisatie is zal in de campagne gebruik worden gemaakt van een persoonlijke benadering. CNV Onderwijs gaat de scholen in en schoolleiders zullen actief worden ingezet. De campagne zal worden geïnspireerd op de nieuwe slogan, 'CNV Onderwijs, dé vakvereniging die bij je past.' Omdat er verschillende doelgroepen zijn met verschillende wensen en behoeftes zal de campagne aangepast worden aan het drukke leven van de doelgroepen en wordt elke doelgroep via een ander kanaal aangesproken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerCNV Onderwijs
Datum2012-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk