De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Nieuwe generatie wenst nieuwe woonomgeving

een onderzoek naar de woonwensen van ouderen in Eindhoven en de mogelijkheden voorlokale woningcorporaties voor het aanpassen van de bestaande ouderencomplexen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Nieuwe generatie wenst nieuwe woonomgeving

een onderzoek naar de woonwensen van ouderen in Eindhoven en de mogelijkheden voorlokale woningcorporaties voor het aanpassen van de bestaande ouderencomplexen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De vergrijzing en extramuralisatie leiden tot een tekort aan geschikte huisvesting voor ouderen in de sociale huursector. Noord-Brabant is een van de drie provincies waar de opgave grotendeels gerealiseerd moet worden. Bovendien voldoet het huidig aanbod niet aan de woonwensen van ouderen, waardoor zij langer in de ongeschikte woning blijven wonen en wat uiteindelijk leidt tot stagnatie in de sociale huursector. Aan de andere kant beschikken woningcorporaties over beperkte financiële middelen voor het verrichten van aanpassingen. Binnen dit onderzoek worden twee checklists ontwikkeld om betaalbare en rendabele maatregelen op te stellen voor het aanpassen van bestaande ouderencomplexen in Eindhoven. De vraag die binnen dit onderzoek centraal staat, luidt: Welke maatregelen dienen genomen te worden om de geschikte huisvesting voor ouderen in de sociale huursector in Eindhoven aan te laten sluiten op de woonwensen van de huidige en toekomstige generatie in relatie tot de betaalbaarheid voor de doelgroepen en rendabiliteit voor de woningcorporatie?

Allereerst is doormiddel van literatuuronderzoek kennis vervaardigd over de kenmerken van diverse doelgroepen binnen de ouderen, wat betaalbaar is voor de primaire doelgroep en hoe de rendabiliteit voor de woningcorporatie bepaald kan worden. Vervolgens is doormiddel van interviews onderzocht wat de woonwensen van de huidige en toekomstige ouderen in Eindhoven zijn en hoe zij deze prioriteren. Aan de hand hiervan worden twee checklists ontwikkeld. Deze worden vervolgens toegepast op drie bestaande ouderencomplexen in deze stad. Tot slot is een uitspraak gedaan over of deze investering rendabel is voor de woningcorporatie bij een huurprijs die betaalbaar is voor de doelgroepen.

De toekomstige generatie die tot de primaire doelgroep behoort, heeft zich positief ontwikkeld ten opzichte van de huidige generatie wanneer het gaat om: het opleidingsniveau, het inkomen, de gezondheidssituatie en de levensverwachting. Zij zullen op een latere leeftijd naar een ouderencomplex verhuizen dan de huidige generatie. Om te voldoen aan de passendheidsnorm dient de huurprijs maximaal €586,68 te zijn. Deze huurprijs en servicekosten van €48,- zijn betaalbaar voor beide doelgroepen. Op basis van deze bedragen en doormiddel van bedrijfswaardeberekeningen dient op complexniveau de rendabiliteit bepaald te worden.

De respondenten uit beide doelgroepen wensen voorzieningen op loopafstand, rolstoel- en rollatortoegankelijke woning, mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten en diensten ter bevordering van de veiligheid en zelfredzaamheid. De ondervraagde toekomstige ouderen hebben andere wensen met betrekking tot de bruikbaarheid van de woning dan de huidige ouderen. Beide ondervraagde doelgroepen prioriteren hun locatie gebonden wensen hoog. Daarnaast prioriteren de huidige ouderen hun wensen met betrekking tot de sociale aspecten van het wonen hoog, terwijl de toekomstige ouderen de bruikbaarheid van de woning belangrijker vinden. De drie onderzochte ouderencomplexen in Eindhoven voldoen aan de wensen van de doelgroepen met betrekking tot de locatie gebonden aspecten en wensen waarvan de realisatie om een ingrijpende maatregel vraagt. Doormiddel van maatregelen te treffen die kleiner van omvang zijn en te investeren in de sociale omgeving, kunnen deze worden aangesloten op de wensen van de huidige en toekomstige generatie.

De positieve ontwikkelingen onder de toekomstige ouderen hebben invloed op hun wensen met betrekking tot de leefomgeving. De geschikte huisvesting zal op meerdere punten aangepast moeten worden om te kunnen voldoen aan de woonwensen van deze doelgroep. Er dient enkel geïnvesteerd te worden in ouderencomplexen die voldoen aan de wensen met betrekking tot de locatie gebonden aspecten en wensen waarvan de realisatie zal leiden tot ingrijpende maatregelen. Om de complexen up-to-date te maken dienen maatregelen getroffen te worden ter verbetering van de sociale omgeving. Voor een toekomstbestendige aanpassing dient daarnaast ook de bruikbaarheid van de woning verbeterd te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnerPVM. Eindhoven
Datum2016-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk