De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De logistiek op de bouwplaats optimaliseren

Rechten:

De logistiek op de bouwplaats optimaliseren

Rechten:

Samenvatting

De laatste jaren is een ontwikkeling te zien waarbij steeds meer binnenstedelijk wordt gebouwd. Problemen met krappe of beperkte bouwplaatsen doen zich steeds vaker voor. Zodoende komt de bouwlogistiek voor steeds complexere logistieke opgaven en communicatieve uitdagingen te staan.

Het doel van dit onderzoek is om kennis en nieuwe inzichten te verkrijgen over onder andere innovaties in de bouwlogistiek, waarmee in de toekomst bouwprojecten met een krappe of beperkte bouwplaats uitgevoerd kunnen worden, met de minimale overlast voor winkeliers en omwonenden. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: “Hoe kan de bouwlogistiek bij krappe of beperkte locaties geoptimaliseerd worden, onder andere bij praktijkcasus De Clinckhoeff te IJsselstein, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven, uitloop voorkomen wordt en de logistiek van materieel en materiaal veilig op het bouwproces aansluit?”

Om een antwoord te kunnen krijgen op de onderzoeksvraag heeft eerst een verdieping in de literatuur plaatsgevonden. Aan de hand van de literatuur zijn referentieprojecten van vooruitstrevende bouwbedrijven geanalyseerd. Door middel van interviews met logistieke partijen en bedrijfsbezoeken zijn resultaten over de voor- en nadelen van logistieke innovaties verkregen. De vier innovaties; bouwlogistieke hub, 4D plannen, Smart Building Logistics en een Cross Chain Control Center zijn onderzocht. Overigens is ook onderzoek gedaan naar de invloed van de bouwmethodiek op de transportbewegingen van en naar de bouwplaats.

Resultaten hebben aangetoond dat de bouwmethodiek montagebouw de beste eigenschappen heeft voor binnenstedelijke bouwprojecten. Dit komt voort uit: een korte bouwtijd met weinig manuren, efficiënte transportritten met een hoge beladingsgraad, waardoor minder vervoerbewegingen plaatsvinden, resulterend tot een veiligere bouw met de minimale overlast voor omwonenden.
Uit de gemaakte multicriteria-analyse resulteert de bouwlogistiek hub als beste innovatie om toe te passen bij krappe of beperkte bouwprojecten. De bouwlogistieke hub slaat materieel en materiaal tijdelijk op en levert vervolgens, via een gedetailleerde planning, gebundelde leveringen op de afgesproken tijd en plaats op de bouw. De bouwhub zorgt voor een stijgende arbeidsproductiviteit, aangezien efficiënter gewerkt kan worden. De bouwplaatskosten worden lager, omdat de bouw in een kortere tijd uitgevoerd kan worden. Dit voorkomt mede langdurige overlast voor omwonenden.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de bouwlogistiek bij krappe of beperkte bouwplaatsen geoptimaliseerd kan worden door gebruik te maken van een bouwlogistiek hub. De logistiek van materieel en materiaal sluit veilig op het bouwproces aan middels de bouwhub. Uitloop wordt voorkomen en de kosten blijven beperkt. Tevens zorgt de bouwmethodiek montagebouw voor een korte bouwtijd met de minimale overlast voor omwonenden.
Praktijkcasus De Clinckhoeff kan zodoende geoptimaliseerd worden. Geadviseerd wordt gebruik te maken van een bouwlogistieke hub en de bouwmethodiek montagebouw.

Op basis hiervan wordt aanbevolen om de bouwlogistiek bij krappe of beperkte locaties via een bouwlogistieke hub te laten verlopen. Bovendien wordt bij binnenstedelijke bouwprojecten aangeraden om in de ontwerpfase al rekening te houden met de bouwmethodiek.
Eventueel vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de informatie- en kennisoverdracht dat benodigd is om alle betrokken onderaannemers en leveranciers aan te laten sluiten bij de bouwhub.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
Datum2017-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk