De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De schaduwzijde van zonwering : gevelonderhoud.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De schaduwzijde van zonwering : gevelonderhoud.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De schaduwzijde van zonwering: Gevelonderhoud Inbo Adviseurs Bouw te Woudenberg
We hebben ons in dit onderzoek bezig gehouden met de relatie tussen zonweringsystemen en gevelonderhoudsystemen. De onderlinge afhankelijkheden tussen deze twee bouwelementen met een hoge investeringswaarde hebben we inzichtelijk gemaakt, waarbij we een reëel beeld hebben geschetst van de mogelijkheden op dit gebied met de huidige technische stand van zaken. We hebben vervolgens deze bevindingen losgelaten op een praktijkcase.
In fase 1 hebben we een marktonderzoek gedaan naar zonweringsystemen en gevelonderhoudsystemen. Het doel hiervan was een beeldvorming te creëren van de huidige stand van zaken. Het resultaat is een inventarisatie welke als basis heeft gediend voor het variantenonderzoek.
Fase 2 staat in het teken van de randvoorwaarden en de achtergronden. In deze fase hebben we een brug geslagen tussen de inventarisatie en het variantenonderzoek. We hebben in deze fase de randvoorwaarden van de praktijkcase behandeld, en de achtergronden rondom bouwfysica, het onderhoud, wet- en regelgeving en de kosten uitgediept. Ook motiveren we de keuze van de gevelvarianten, en we geven een beeld van de activiteiten die we buiten deur hebben ondernomen, zoals excursies.
Fase 3 bestaat dan uit de terugkoppeling met als basis fase 1 en fase 2. De vijf verschillende gevel- en zonweringvarianten hebben we toegepast op het project Kraanspoor en we hebben de kwaliteiten van de varianten met elkaar vergeleken op bouwfysisch vlak, kosten en onderhoud.
Om op het bouwtechnisch vlak een uitspraak te kunnen doen op de toepasbaarheid van de verschillende systemen op het project Kraanspoor hebben we van de verschillende systemen principedetails getekend welke zijn terug te vinden in bijlage A. Bijlage B bestaat uit tabellen en grafieken welke zijn voortgekomen uit het onderzoek naar de kosten en onderhoud. In fase 3 is per onderzoeksgebied, dus bouwfysica, onderhoud en kosten een deelconclusie geschreven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
PartnersInbo Adviseurs Bouw
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk