De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Is er een relatie tussen de subjectieve Borg-schaal en de objectieve VO2peak tijdens maximale inspanning bij patiënten in de chronische fase na een CVA?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Is er een relatie tussen de subjectieve Borg-schaal en de objectieve VO2peak tijdens maximale inspanning bij patiënten in de chronische fase na een CVA?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond In 2007 zijn er in totaal 226.6000 mensen met een CVA gediagnosticeerd. Patiënten die een CVA hebben gehad lopen het gevaar inactief te worden in het dagelijks leven. Dit heeft weer meerdere gevolgen op de patiënten, waaronder snellere vermoeidheid waardoor de conditie nog meer verslechtert. Om vermoeidheid in kaart te brengen bij patiënten na een CVA in de chronische fase tijdens verschillende niveaus van inspanning, wordt veelal gebruik gemaakt van de Borg-schaal. Om de conditie van patiënten in kaart te brengen wordt er gebruik gemaakt van de VO2max die gemeten wordt tijdens een maximale looptest. Uit de praktijk blijkt echter dat patiënten eerder de looptest moeten beëindigen door o.a. een slecht looppatroon en spiervermoeidheid, waardoor de maximale aerobe inspanning (VO2max) niet wordt behaald. Dit heeft als gevolg dat niet de maximale inspanning wordt behaald wat overeenkomt met de Borg-schaal scores. Om de Borg-schaal scores bruikbaar te maken bij maximale inspanningstesten bij patiënten na een CVA in de chronische fase, wordt in dit onderzoek de Borg-schaal vergeleken met de VO2peak om te onderzoeken of er een relatie is tussen deze metingen.
De vraagstelling is of er een relatie bestaat tussen de subjectieve Borg-schaal en de objectieve VO2peak tijdens maximale inspanning bij patiënten in de chronische fase na een CVA.
Methode: In deze cross-sectionele studie is bij 11 deelnemers tijdens het uitvoeren van een maximaaltest op een loopband een gasanalyse gedaan met behulp van de draagbare METAMAX. Direct na de test is de Borg-schaal uitgevraagd over de ervaren belasting. Voor het onderzoek wordt er gekeken naar de relatie tussen de VO2peak metingen en de scores op de Borg-schaal.Voor de statistische analyse is gebruik gemaakt van SPSS. Relaties tussen de verschillende meetinstrumenten zijn berekend met de Spearman's rank correlation.
Resultaten: Uit de correlatieanalyse blijkt er een zeer zwak correlatiecoëfficiënt is tussen de Borg-schaal en de VO2peak (R= 0,113). Deze correlatie is niet significant (p=0,742). Op de Borg-schaal is drie keer 17 gescoord, zes keer 15, 1 keer 13 en één keer 9.
Conclusie: Er is een zeer zwakke relatie tussen de Borg-schaal en de VO2peak waargenomen. Uit de Borg-schaal scores kan geconcludeerd worden dat de mate van inspanning niet maximaal is geweest tijdens de maximale inspanningstest.
Om de Borg-schaal te gebruiken om vermoeidheid in kaart te brengen bij patiënten na een CVA in de chronische fase tijdens een maximale inspanningstest, is verder onderzoek nodig.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk