De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Echografie bij stabiliteitstraining van de musculus transversus abdominis: het geluid van een dwarsligger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Echografie bij stabiliteitstraining van de musculus transversus abdominis: het geluid van een dwarsligger

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: In de fysiotherapie wordt bij stabiliteitstraining van de rompspieren de laatste jaren
toenemend gebruik gemaakt van echografie. Hiermee is informatie te verkrijgen over de moeilijk te
bereiken rompspieren. De focus in de stabiliteitstraining ligt op de m. transversus abdominis. Eerder
onderzoek heeft aangetoond dat deze diepgelegen m. transversus abdominis belangrijk is in de
stabilisatie van de lage rug en daarmee in de behandeling van (chronische) lage rugklachten.
Doelstelling: Onderzoeken wat de rol van echografie kan zijn bij de stabiliteitstraining van de
m. transversus abdominis op de volgende gebieden: 1: in gebruik als feedback bij het aanleren van de
benodigde vaardigheden en 2: als meting van functie en gedrag van de m. transversus abdominis.
Methode: Er is een literatuurstudie gedaan. In het eerste deelgebied zijn 3 onderzoeken vergeleken, in
het tweede deelgebied zijn 4 onderzoeken vergeleken. De literatuur werd geselecteerd op relevantie, de
kwaliteit van onderzoek en datum van publicatie. Alleen de relevante resultaten voor het onderzoek
worden in dit artikel beschreven.
Resultaten: 1) Door Henry en Westerveld (2005) wordt gevonden dat gebruik van echofeedback leidt
tot het sneller aanleren van de gevraagde vaardigheid (p=0,0006). Anderson-Wort et al. (2005) vonden
dat meer patiënten die echofeedback kregen de benodigde criteria bereikten (p=0.01) en daar bovendien
minder oefenmomenten voor nodig hadden (p=0.0002). Teyhen et al. (2005) vonden geen verandering
tussen de onderzochte groepen, mogelijk door een plafondeffect.
2) Uit de resultaten van Hodges et al. (2003) blijkt dat tot 20% van de maximale vrijwillige contractie de
dikte van de m. transversus abdominis lineair toeneemt met de geleverde activiteit (P=<0,005). Ferreira
et al. (2004) vonden dat de diktetoename van de m. transversus abdominis bij mensen met lage
rugklachten minder is dan bij gezonde proefpersonen (P<0,01). McMeeken et al. (2004) kwamen tot een
significante relatie tussen toename in dikte van de m. transversus abdominis en activiteit gemeten met
EMG (r=0,87, p<0,0005). Hides et al. (2006) beschreven dat er bij het intrekken van de buikwand een
toename in dikte te vinden was van de m. transversus abdominis, gemeten met zowel MRI (P<0,001) als
echografie (P<0,001). De metingen door middel van echografie kwamen overeen met de metingen door
middel van MRI (ICC: 0,078-0,095).
Conclusie: Echofeedback kan de patiënt die moeite heeft om de benodigde vaardigheden onder controle
te krijgen, sneller helpen dit te bereiken. Echografie is een valide meetinstrument om dikte van de m.
transversus abdominis te meten. Het kan inzicht gegeven in het gedrag en de functie van de spier en is
hiermee een bruikbaar hulpmiddel voor fysiotherapeuten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingFysiotherapie
AfdelingBewegingsstudies
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk