De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatieplan Wijkaanpak op Curacao.

Rechten:

Communicatieplan Wijkaanpak op Curacao.

Rechten:

Samenvatting

Stichting Integrale Wijkaanpak Curaçao is in juli 2009 gestart met de uitvoering van wijkontwikkeling op Curaçao. Dit is gedaan door voor vijf wijken in kaart te brengen op welke manier deze wijken het best vooruit geholpen kunnen worden. Het is in kaart gebracht in de zogeheten PABO's (Plan Akshon di Bario/wijkactieplannen). In februari 2011 is Stichting IWC begonnen met het schrijven van het Plan Nashonal pa Desaroyá di Bario. Het nationale plan voor wijkontwikkeling is een concrete uitwerking van de vier hoofddoelen van het regeerakkoord. Deze hoofddoelen zijn: levenskwaliteit, levensstandaard, sociale cohesie en deugdelijk bestuur. Het is een duurzame en structurele verbetering van de wijken in sociaal, economisch en fysiek opzicht, vanuit de optiek van de bewoners.
Met een blik op de toekomst is er onderzoek gedaan naar de huidige communicatiemiddelen. De vraagstelling vanuit de organisatie en tevens de hoofdvraag voor dit onderzoek is als volgt: "In hoeverre kunnen de huidige communicatiemiddelen en conceptcommunicatiemiddelen worden opgenomen in een communicatieplan om de doelgroep zo optimaal mogelijk te bereiken?‟ De doelgroep in dit onderzoek zijn de bewoners. De keuze hiervoor is gemaakt vanwege het feit dat er bottum-up wordt gewerkt aan de wijkaanpak. Hiermee wordt bedoeld dat de bewoners aan de basis staan van alle beslissingen die gemaakt worden. Doordat alle ideeën vanuit de bewoners komen en er nauw met hen wordt samengewerkt, wat betreft duurzaamheid van de projecten, is het belangrijk dat zij geïnformeerd worden over de projecten en geactiveerd worden om mee te participeren in projecten. Er is hiervoor een uitgebreide analyse gedaan naar de communicatiemiddelen die op dit moment ingezet worden. Dit zijn persberichten, nieuwsbrieven, uitnodigingen, bewonersbijeenkomsten en presentaties/lezingen. Ook zijn er een drietal conceptcommunicatiemiddelen geanalyseerd. Dit zijn TeleBario, Facebook en Plasa di Bario. Daarnaast is er kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van een vijftal half gestructureerde interviews en kwantitatief in de vorm van enquêtes onder in totaal 333 respondenten. Tot slot is er literatuuronderzoek gedaan naar diverse onderwerpen als moeilijk bereikbare doelgroepen, participatie van burgers, sociale cohesie en voorbeelden uit de Vogelaarwijken van Nederland.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerStichting Integrale Wijkaanpak Curacao
Datum2011-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk