De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aan de slag voor een lach.

Een educatief programma voor CliniClowns.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aan de slag voor een lach.

Een educatief programma voor CliniClowns.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het aanbieden van een educatief programma vloeit voort uit twee gedachten. De eerste gedachte is dat kinderen van nu, de donateurs van de toekomst zijn. Daarnaast helpt zo’n educatief programma om het CliniClowns College beter te bezetten. In dit rapport geef ik antwoord op de vraag: Is het interessant voor reguliere basisscholen om deel te nemen aan een educatief programma in het CliniClowns College? Intern onderzoek. Er is momenteel wel wat informatie beschikbaar voor gezonde kinderen over het werk van CliniClowns en hoe in actie te komen voor CliniClowns. Belangrijk punt: de laatste keer dat de content van Kids4CliniClowns (de Cliniclowns website voor kinderen) is vernieuwd, was in 2011. De informatie voor basisschoolkinderen is eenzijdig gericht. In een wereld waar allerlei organisaties om de aandacht van jonge kinderen schreeuwen, is eenzijdig communiceren niet genoeg. Interactie waarbij de ontvanger (het kind) kan reageren op de ontvanger (CliniClowns), kan de betrokkenheid van het gezonde basisschool-kind vergroten. In het concurrentieonderzoek naar wat andere Nederlandse goede doelen doen aan educatie gericht op het reguliere basisonderwijs kwam het volgende naar voren: Bijna alle goede doelen richten zich op basisschool kinderen. De meest voorkomend vorm van educatie is spreekbeurt- / werkstuk-pakketten, lespakketten om te behandelen in de klas en tips om het makkelijk te maken voor kinderen om in actie te komen voor het goede doel. Bijna de helft van de goede doelen bieden gastlessen aan. Hierbij gaat er een vrijwilliger of ambassadeur van het goede doel naar de basisschool in kwestie om de kinderen voorlichting te geven. De kinderen doen opdrachten, kijken een filmpje over het goede doel of krijgen een presentatie van de gastdocent. Sommige goede doelen vragen een bijdrage, anderen doen het gratis. Het doel hoeft niet altijd te zijn om directe inkomsten te genereren. Deze vorm van communiceren is al een stuk interactiever. Mooie voorbeelden van inspelen op behoeften en het niveau van de doelgroep zijn poppenkastpakketten, musicalpakketten, knutselplaten, lespakketten in de vorm van online spellen. Er zijn goede doelen die zelfs speciale clubs hebben opgericht voor hun doelgroep waarbij ze eens in de zoveel tijd een tijdschrift thuis gestuurd krijgen. Doelgroeponderzoek reguliere basisscholen. In kerndoel 34 leren de leerlingen zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. In kerndoel 37 leren kinderen zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. CliniClowns kan kinderen leren respect te hebben voor zieke leeftijdgenootjes. Bij leergebied ‘kunstzinnige oriëntatie’ gaat het om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Bij dit leergebied kijken kinderen naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. In kerndoel 54 uit ‘kunstzinnige oriëntatie’ leren kinderen beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. Ook dit kerndoel kan goed toegepast worden in het educatieve programma van CliniClowns. De CliniClowns gebruiken namelijk spel om te communiceren en de zieke kinderen te laten lachen en zo even te laten vergeten dat ze ziek zijn. Vervolgstappen. Het is zeker interessant voor reguliere basisscholen om deel te nemen met een educatief programma van CliniClowns. Er zal wel door CliniClowns goed nagedacht moeten worden over het doel van het educatieve programma. Wat wil CliniClowns geven en wat wil CliniClowns ervoor terug? Wat is de toegevoegde waarde van een educatief programma voor CliniClowns? Wat willen zij ermee bereiken? Er zijn namelijk meerdere redenen om een educatief programma aan te bieden. De invulling van het educatieve programma is hierdoor verschillend. De invulling kan pas bedacht worden als je weet met welke doel je het programma inzet. De redenen om een educatief programma aan te bieden bij reguliere basisscholen kunnen zijn: Bekendheid vergroten; Bewustwording creëren; Inkomsten genereren; Delen van expertise. De invulling van het programma is totaal anders als je kiest om een educatief programma aan te bieden om inkomsten te genereren, dan bijvoorbeeld een educatief programma inzet om bewustwording van gezonde kinderen te vergroten. Ik adviseer goed na te denken wáárom CliniClowns een educatief programma aan wil bieden. Wat is de precieze reden? En wat wil je ermee bereiken? Basisscholen hebben vooral behoefte aan lessen die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het kind. CliniClowns zou op deze behoefte in kunnen springen door een programma aan te bieden waarbij kinderen door middel van interactie iets leren. Ik adviseer om behoefteonderzoek te doen naar wat basisscholen precies willen. Er kan naar leerkrachten van alle basisscholen in Amersfoort een enquête worden verstuurd, waarin de behoeften gemeten worden. Er zijn al een aantal goede doelen die gastlessen verzorgen bij reguliere basisscholen. Hoe zorg je ervoor dat je onderscheidend bent? Dat leerkrachten jouw educatieve programma willen volgen in plaats van die van je concurrent? Ik adviseer om in een vervolgonderzoek ook te kijken naar wat concurrenten uit de non-profit sector doen, specifiek onderzoek gericht op interactieve educatieve programma’s, niet de lespakketten en spreekbeurtpakketten. De zogenaamde best practices, oftewel het goede voorbeeld dat tot succesvolle resultaten heeft geleid in het verleden. Als laatste dient er ook goed nagedacht te worden over promotie van het educatieve programma. Hoe zorg je ervoor dat basisscholen op de hoogte van dit programma zijn? Dit zijn allerlei zaken die in een vervolgonderzoek uitgezocht dienen te worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatie Eventmanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerStichting Cliniclowns
Datum2013-10-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk