De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

[Relatiemagazine] 'Respons' van idee tot creatie

Rechten:

[Relatiemagazine] 'Respons' van idee tot creatie

Rechten:

Samenvatting

Rural Planning Services Nederland is een adviseurs- en ingenieursbureau. Zij leveren adviezen rondom stedelijke en landelijke leefruimte en over een veilige en gezonde werkomgeving. RPS Nederland heeft in juni 2011 haar werkbedrijven samengevoegd onder één naam: RPS adviseurs- en ingenieursbureau bv. Met deze rebranding veranderde RPS van een semi-monolitische in een monolitische identiteit. Hierbij opereren alle divisies en werkvelden onder dezelfde naam. Na deze rebranding is RPS getest op naamsbekendheid. Hieruit blijkt dat RPS een naamsbekendheid van 56% heeft onder haar huidige klanten. Deze klanten beoordeelden hun kennis van RPS gemiddeld met een 5.3 op een schaal van 10. Vanuit dit onderzoek concludeerde de marketingafdeling van RPS dat er gewerkt moest worden aan het imago van RPS. De doelstelling van de huidige communicatie van RPS is daarom het vergroten van de naamsbekendheid en het verbeteren van het imago van RPS. Voor haar klanten wil RPS een relatiemagazine ontwikkelen. Echter is het nog niet duidelijk in welke vorm dit communicatiemiddel ingezet gaat worden. De hoofdvraag van deze afstudeeropdracht luidde daarom ook: 'Welk concept van een relatiemagazine voor RPS draagt bij aan een grotere bekendheid bij relaties met de naam en de diensten van het bedrijf?' Vanuit deze hoofdvraag is literatuuronderzoek verricht naar de effecten van relatiemagazines. Hieruit bleek dat relatiemagazines de band tussen klant en bedrijf versterken. Daarnaast kunnen relatiemagazines het imago van een organisatie verbeteren, klanten inspireren en naamsbekendheid vergroten. De analyse van de doelgroep van het beoogde relatiemagazine speelde een grote rol in het onderzoek. Deze is vastgesteld aan de hand van archetypes, waaruit bleek dat de doelgroep zich kenmerkte als de creator en de ontdekker. Hun wensen en behoeften zijn door middel van kwalitatief onderzoek in kaart gebracht. De doelgroep heeft behoefte aan meer informatie vanuit en over RPS en stelde een relatiemagazine op prijs. Vanuit dit onderzoek is de bladformule en het grafisch ontwerp voor het relatiemagazine ontworpen. Het relatiemagazine van RPS heet 'Respons' en laat zien wie RPS is, waar zij aan werkt en voor wie zij werkt. Anders dan de andere communicatiemiddelen van RPS, draait Respons om meningen, emoties en belevingen in de wereld rondom RPS. Respons focust zich op de klant, geen 'ver van mijn bed'-verhalen, maar korte en bondige interviews, artikelen en informatie over klanten, projecten, innovaties, ontwikkelingen en nieuws. Respons moet zorgen voor een betere relatie tussen RPS en haar klanten en voor een positief gevoel bij de klanten van RPS.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
PartnerRPS Advies- en Ingenieursbureau bv.
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk