De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Logistiek tijdens het bouwproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Logistiek tijdens het bouwproces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Logistiek tijdens het bouwproces moet breed gezien worden, het begint bij de aanbesteding en eindigt
bij de sloop van het gebouw. In eerste instantie was het onderzoek afgebakend tot de logistiek tijdens
de gevelsluiting, echter halverwege het onderzoek werd duidelijk dat het niet mogelijk is om de
logistiek op de deze manier af te bakenen. Er zijn te veel overkoepelende problemen die verder gaan
dan de gevelsluiting. Dit heeft er toe geleid, dat ook het voortraject en de ICT betrokken moesten
worden bij het onderzoek.
Door aanhoudende concurrentie binnen de bouwsector, met krappere marges als gevolg, worden
prijsahpraken met leveranciers en Heijmerink steeds scherper. Uit mijn onderzoek is gebleken dat dit
ten koste gaat van kwaliteit, ieverbetrouwbaarheid en voortgang. Het is een trend dat aannemers en
onderaannemers alleen nog op prijs worden aangenomen. Er bestaat nauwelijks een band tussen de
onderaannemer en aannemer, per werk wordt gekeken welke onderaannemer het werk krijgt. Dit leidt
er toe dat de cultuur concurrerend is en niet complementerend.
Op de bouwplaatsen zelf leidt onvoldoende kennis van logistieke vraagstukken tot het nemen van
beslissingen op basis van 'gevoel'. De reductie van voorraden en transport zijn onderbelichtte ."k
elementen en hebben geen prioriteit. Kosten die gemaakt worden voor de logistiek verdwijnen in
posten als bouwplaats, opruimen en onvoorzien. Elke bouw pakt de logistiek op een andere wijze aan,
dit met wisselend succes. Bewerkingstijden worden in theorie vastgesteld, echter vaak blijkt dat deze
niet gehaald worden. Hier staan amper consequenties tegenover, het wordt geaccepteerd. Een
vervolgonderzoek lijjkt me hier op zijn plaats om te komen tot inzichtelijke bewerkingstijden. Tevens
wordt de verdere uitdetaillering van de planningen vaak pas in een laat stadium tijdens de bouw
gedaan.
Gebruik van uitwisselbare en aansluitende ICT oplossingen in de bouw dragen bij aan
procesoriëntatie, communicatie en reductie van faalkosten. ICT wordt gebruikt als ondersteuning van
het proces, het kan echter niet gezien worden als remedie. ICT geeft mogelijkheden voor nieuwe
vormen van communicatie binnen Heijmerink en tussen bouwpartners. We zien nog te vaak dat
communicatie lijnen te lang zijn en op ad-hoc basis plaatsvinden.
Met bovenstaande verdieping van de logistiek tijdens het bouwproces komen een viertal oplossingen
naar boven.
Logistiek tijdens het bouwproces moet breed gezien worden, het begint bij de aanbesteding en eindigt bij de sloop van het gebouw. In eerste instantie was het onderzoek afgebakend tot de logistiek tijdens de gevelsluiting, echter halverwege het onderzoek werd duidelijk dat het niet mogelijk is om de logistiek op de deze manier af te bakenen. Er zijn te veel overkoepelende problemen die verder gaan dan de gevelsluiting. Dit heeft er toe geleid, dat ook het voortraject en de ICT betrokken moesten worden bij het onderzoek.

Door aanhoudende concurrentie binnen de bouwsector, met krappere marges als gevolg, worden prijsafspraken met leveranciers en Heijmerink steeds scherper. Uit mijn onderzoek is gebleken dat dit ten koste gaat van kwaliteit, leverbetrouwbaarheid en voortgang. Het is een trend dat aannemers en onderaannemers alleen nog op prijs worden aangenomen. Er bestaat nauwelijks een band tussen de onderaannemer en aannemer, per werk wordt gekeken welke onderaannemer het werk krijgt. Dit leidt
er toe dat de cultuur concurrerend is en niet complementerend.

Op de bouwplaatsen zelf leidt onvoldoende kennis van logistieke vraagstukken tot het nemen van beslissingen op basis van 'gevoel'. De reductie van voorraden en transport zijn onderbelichtte elementen en hebben geen prioriteit. Kosten die gemaakt worden voor de logistiek verdwijnen in posten als bouwplaats, opruimen en onvoorzien. Elke bouw pakt de logistiek op een andere wijze aan, dit met wisselend succes. Bewerkingstijden worden in theorie vastgesteld, echter vaak blijkt dat deze niet gehaald worden. Hier staan amper consequenties tegenover, het wordt geaccepteerd. Een
vervolgonderzoek lijjkt me hier op zijn plaats om te komen tot inzichtelijke bewerkingstijden. Tevens wordt de verdere uitdetaillering van de planningen vaak pas in een laat stadium tijdens de bouw gedaan.

Gebruik van uitwisselbare en aansluitende ICT oplossingen in de bouw dragen bij aan
procesoriëntatie, communicatie en reductie van faalkosten. ICT wordt gebruikt als ondersteuning van het proces, het kan echter niet gezien worden als remedie. ICT geeft mogelijkheden voor nieuwe vormen van communicatie binnen Heijmerink en tussen bouwpartners. We zien nog te vaak dat communicatie lijnen te lang zijn en op ad-hoc basis plaatsvinden.

Met bovenstaande verdieping van de logistiek tijdens het bouwproces komen een viertal oplossingen naar boven.
1. De inkoop zal zich meer moeten richten op samenwerking in plaats van alleen op de kosten.
2. Het aantal aannemers zal gereduceerd moeten worden.
3. Prefab en kitting zijn noodzakelijk om het transport op de bouw te beperken, dit kan bereikt worden door een betere samenwerking met de leverancier.
4. Door het kritisch maken van alle deelbewerkingen, en dwingende afspraken over levertijd en kwaliteit kan de doorlooptijd gereduceerd worden.

Gezegd kan worden dat er een cultuuromslag nodig zal zijn om de huidige trend van prijskopen en matige bouwplaatslogistiek te doorbreken en te gaan werken aan verbetering van de logistiek tijdens het bouwproces. Voor Heijmerink ligt hier een taak om een regierol te nemen en deze cultuur te doorbreken, door de verhouding met leverancier en onderaannemer binnen het proces te benadrukken. Professionele inkoop zal hier een belangrijke rol in moeten gaan spelen, de focus zal moeten komen te liggen op het inkopen van kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, kunde en het meedenkend vermogen van de leverancier. Met deze scriptie hoop ik te bereiken dat de tevredenheid bij zowel medewerkers als onderaannemers en leveranciers wordt verbeterd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingBouwkunde
AfdelingGebouwde Omgeving
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk