De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de invloed van werkdrukbeleving op kwalitatief goed reclasseringstoezicht

Presteren onder druk?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Een onderzoek naar de invloed van werkdrukbeleving op kwalitatief goed reclasseringstoezicht

Presteren onder druk?

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Werkdrukbeleving in algemene zin is aantoonbaar van invloed op de kwaliteit van het werk dat mensen leveren. Dit geldt zo ook binnen de context van het reclasseringstoezicht. Signalen van een hoge werkdrukbeleving onder toezichthouders van Reclassering Nederland binnen Regio Zuid hebben gemaakt dat is onderzocht in welke mate dit van invloed is op de kwaliteit van het uitgevoerde reclasseringstoezicht. Om een mogelijk causaal verband te kunnen leggen tussen werkdrukbeleving enerzijds en kwalitatief goed reclasseringstoezicht anderzijds, zijn deze beide kernbegrippen middels een literatuurstudie uitgewerkt. Vervolgens zijn toezichthouders uit Regio Zuid middels semi gestructureerde interviews bevraagd op hun visie voor wat betreft werkdrukbeleving, kwalitatief goed reclasseringstoezicht en de invloed die deze twee op elkaar hebben. De resultaten van dit onderzoek blijken geruststellend: de hoge werkdrukbeleving lijkt niet structureel van invloed op de kwaliteit van het reclasseringstoezicht, zo stellen de respondenten. Desondanks worden rondom de twee kernbegrippen wel signalen opgevangen die hebben geleid tot enkele aanbevelingen voor de organisatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingForensisch Sociale Professional
PartnerReclassering Nederland
Datum2023-09-01
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk