De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

War Child & Voorlichting

Een onderzoek ten behoeve van War Child naar de informatiebehoefte onder haar doelgroepen naar voorlichting

Rechten:

War Child & Voorlichting

Een onderzoek ten behoeve van War Child naar de informatiebehoefte onder haar doelgroepen naar voorlichting

Rechten:

Samenvatting

De functie van Coördinator Voorlichting is een specialisme binnen de Marketing Communicatie & Fondsenwervende (MCF) afdeling bij War Child. De coördinator Voorlichting beheert het aantal binnengekomen aanvragen voor een voorlichting over War Child en is de contactpersoon voor de vrijwilligers die zich voor War Child als 'Voorlichter' inzetten. Momenteel werkt War Child met circa 50 voorlichters. Zij zetten zich in op scholen en bedrijven door voorlichting te geven over War Child. Dit wordt vaak gedaan in de vorm van een presentatie waarin wordt uitgelegd wie War Child is, waar ze voor staat, hoe haar projecten eruit zien en hoe anderen kunnen bijdragen aan deze organisatie in de vorm van donateur worden of door een fondsenwervende actie op te starten. Voorlichters zijn mede verantwoordelijk voor het imago en 'merkpositionering' van War Child. Omdat zij persoonlijk contact hebben met de doelgroepen in Nederland, zijn zij in staat om de organisatie een gezicht te geven en om feedback van de doelgroepen te ontvangen. Daarnaast vervullen de voorlichters een belangrijke functie als het gaat om het overbrengen van het positieve War Child gevoel. Deze redenen zorgen ervoor dat bij War Child de voorlichters de ogen, oren en mond van de organisatie zijn. In de afgelopen vier jaar is veel geschreven en gedaan om Voorlichting naar een hoger niveau te brengen. Van deze eerder geschreven plannen zijn niet alle plannen uitgewerkt of geïmplementeerd in de afgelopen jaren. Zo is er wel aandacht besteed aan nieuwe voorlichtingsmaterialen naar aanleiding van de behoefte van de voorlichters, maar is niet gekeken naar welke informatie behoefte er ligt bij de doelgroepen die War Child graag wil bereiken. Tot op heden worden voorlichtingen bij War Child reactief aangeboden. De aanvraag voor een voorlichter van War Child komt voornamelijk voort uit fondsenwervende acties die mensen willen ondernemen voor de organisatie. Hierbij vervult Voorlichting een enthousiasmerende, educatieve en ondersteunende rol. Het is enerzijds een goede manier om doelgroepen kennis te laten maken met War Child en om draagvlak te creëren en anderzijds de vrijwilligers op een betrokken en effectieve manier voor War Child in te laten zetten. Op beleidsniveau is er in de afgelopen jaren veel geschreven over uitbreiding en een nieuwe aanpak om de voorlichters effectiever in te zetten. Het huidige proces van voorlichting past niet meer bij War Child imago, een creatief, innoverende en inspirerende organisatie. De voorlichting binnen de organisatie staat al enige jaren stil door dezelfde werkwijze. De wijze van aanpak is hierdoor minder innoverend en inspirerend voor de voorlichters als voor de doelgroepen. Deze scriptie beschrijft een onderzoek in opdracht van War Child. De adviesvraag die in deze scriptie centraal staat is: 'Sluit de huidige aanpak van voorlichting geven van War Child aan op de informatiebehoefte van de doelgroepen?' Uit deze adviesvraag zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Een gefundeerd advies uitbrengen over de wijze van voorlichtingen geven, afgestemd op de informatiebehoefte van de doelgroepen. 2. Een advies uitbrengen over de mogelijkheden van inzet van vrijwilligers met betrekking tot Voorlichting.Om deze adviezen te formuleren is er naast een deskresearch ook kwalitatief en kwantitatief onderzoek gehouden. Het onderzoek begint eerst met een analyse van War Child en het specialisme Voorlichting bij de organisatie; hoe ziet de organisatie eruit, wat zijn de doelstellingen en wat is de huidige aanpak van Voorlichting bij War Child. Op basis van deze gegevens is er een SWOT-analyse gemaakt over Voorlichting bij War Child. Het kwalitatief onderzoek betreft interviews met de doelgroep coördinatoren van War Child. Deze interviews worden gehouden om te bepalen waar bij hen de behoefte ligt aan voorlichting bij hun doelgroepen. Hiernaast zijn er 12 diepte interviews gehouden onder de doelgroepen die in 2009 een voorlichter hebben aangevraagd. Deze diepte interviews zijn gehouden om informatie te verzamelen voor het opstellen van de meerkeuze antwoorden voor het kwantitatief onderzoek. Hierbij is er een digitale enquête afgenomen bij een onderzoekspopulatie van 181 scholen/bedrijven/ stichtingen en particulieren die in 2009 een voorlichter bij War Child hebben aangevraagd. Mede dankzij de theorie en de resultaten van het onderzoek is antwoord gegeven op de onderzoeksvragen: Wat is de behoefte van de doelgroepen met betrekking tot voorlichting? Hoe kunnen de voorlichters worden ingezet om in de informatiebehoefte van de doelgroepen te voorzien?
Uit het onderzoek is sterk naar voren gekomen dat er veel behoefte is aan een persoonlijke vorm van communicatie in de vorm van een voorlichter. De informatiebehoefte bij de doelgroepen gaat voornamelijk uit naar persoonlijke voorbeeldverhalen van de kinderen uit de projecten van War Child en het inzetten van een 'ervaringsdeskundige' die zijn persoonlijke verhaal verteld met het belang van War Child hierin. Dit kan worden uitgevoerd door een samenwerking aan te gaan met de organisatie Vluchtelingenwerk Nederland. Om in te spelen op het imago van War Child, innoverend en inspirerend, geef ik ze als aanbeveling mee de voorlichters te laten specialiseren per doelgroep en ze sociaal te laten activeren binnen hun eigen netwerk. Op deze manier wordt de kennis en expertise van de voorlichters goed benut, geeft dit voor hun meer mogelijkheden om zich in te zetten voor War Child en krijgen ze een belangrijkere rol in de organisatie. Doordat zij proactiever Voorlichting binnen hun netwerken gaan aanbieden, kunnen fondsenwervende acties hier aan gekoppeld worden dat meer inkomsten genereert voor War Child. Als laatste is het voor de organisatie van belang om intern de functie coördinator Voorlichting full time beschikbaar te stellen om de adviezen en plannen te implementeren. Waar de organisatie nog twijfelt aan de toegevoegde waarde van Voorlichting binnen War Child, worden deze met dit rapport weggenomen. Het is niet alleen een gegeven dat de doelgroepen een sterke voorkeur hebben voor een persoonlijke benadering in voorlichting in de vorm van een voorlichter, maar het is ook in het belang van de eigen organisatie. Het is een goedkope vorm van publiciteit en beeldvorming naar de doelgroepen mits het goed gestructureerd wordt en aansluit op de informatiebehoefte van de doelgroepen. Door Voorlichting uit te breiden en proactiever aan te bieden onder War Child's achterban, genereert het niet alleen een groter bereik onder de doelgroepen (die actief met de naam War Child omgaan) en een positief imago, maar kan het ook meer fondsenwervende acties binnenhalen. Dit genereert meer inkomsten voor de organisatie.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingCommunicatiemanagement
AfdelingCommunicatie
AfstudeerorganisatieStichting War Child
Datum2010-06-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk