De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

RGM binnen de Logopedie

Een onderzoek naar de ervaringen van logopedisten en personen met taal- en/of spraakproblemen met de Ronnie Gardiner Methode

Rechten: Alle rechten voorbehouden

RGM binnen de Logopedie

Een onderzoek naar de ervaringen van logopedisten en personen met taal- en/of spraakproblemen met de Ronnie Gardiner Methode

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van logopedisten en personen met taal- en/of spraakproblemen met de Ronnie Gardiner Methode (RGM). RGM is een op ritme en muziek gebaseerde methode die onder andere ingezet kan worden in de revalidatie.
In onderzoeken naar RGM is een discrepantie te zien tussen objectieve en subjectieve uitkomstmaten. De objectieve uitkomstmaten lijken aan te tonen dat RGM op het gebied van de cognitie weinig effectief is, terwijl uit subjectieve uitkomstmaten blijkt dat cliënten op dit gebied wel degelijk positieve uitkomsten ervaren. Er is weinig bekend over de ervaringen met RGM binnen de logopedie. Om in kaart te brengen of RGM van toegevoegde waarde is binnen de logopedie is daarom systematisch onderzoek nodig naar ervaringen van logopedisten en hun cliënten.

Aan de hand van semigestructureerde interviews en thematische analyse zijn ervaringen van vijf logopedisten en vier personen met taal- en/of spraakproblemen in kaart gebracht. In de interviews werd gebruik gemaakt van topiclijsten. De topics hadden betrekking op ervaringen met RGM sessies en ervaren uitkomsten als gevolg van RGM. De interviews zijn verbatim getranscribeerd. Vervolgens zijn de transcripten gecodeerd en geanalyseerd aan de hand van een thematische analyse, beschreven door Braun en Clarke (2006).

Uit analyse van de interviews blijkt dat RGM als een prettige methode wordt ervaren. RGM is plezierig en het lotgenotencontact is een waardevol onderdeel. Ook de muziek draagt bij aan de positieve ervaring. Zowel logopedisten als cliënten ervaren uitdagingen. De uitdagingen worden echter niet als vervelend ervaren. RGM wordt gezien als aanvulling op de logopedische behandeling. De methode biedt cliënten onder andere motivatie en zelfvertrouwen. Daarnaast merken cliënten verbeteringen in de motoriek, cognitie, het sociaal-emotioneel welbevinden en het spreken. In de discussie worden de resultaten getoetst aan literatuur en worden punten genoemd die van invloed zijn geweest op de resultaten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingLogopedie
AfdelingParamedische Studies
Datum2021-01-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk