De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agent Oriented Programming in domotica-omgevingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agent Oriented Programming in domotica-omgevingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

“Domotica is een ontzettend mooie richting qua hardware en om voor te programmeren”, aldus Steven
van Dalen. Echter heeft ieder domotica-device een probleem; het is fabrikantgebonden. Dit leidt tot
slechte interoperabiliteit. Sogeti gaat hier verandering in aanbrengen en gaf Technisch Informatica
afstudeerder Thomas Kok de opdracht om hier onderzoek naar te verrichten en een proof of concept
hiervoor te maken.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd om antwoord te krijgen op de vraag hoe agent-oriented programming is
in te zetten voor een betere samenwerking tussen devices in een domotica-omgeving. De
onderzoeksvraag is opgebroken in deelvragen. Om antwoord te krijgen op deze vragen is
literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn interviews gehouden met Leo van Moergestel en Wouter van
Rooij.
Uit literatuuronderzoek is gebleken dat Jade het beste programmeerframework is om het proof of
concept te realiseren omdat het geschikt is voor embedded systemen. Dit valt samen met het antwoord
op de deelvraag over welke communicatiestandaard gebruikt kan worden. De FIPA ACL standaard wordt
gebruikt omdat deze niet gebonden is aan een programmeerframework. Tevens wordt FIPA ACL
standaard aangeboden in Jade. Er is één vergelijkbaar project gevonden dat is uitgevoerd door een
onderzoeksteam onder leiding van Leo van Moergestel. De resultaten van dit project suggereren de
Raspberry Pi te gebruiken voor het proof of concept. Literatuuronderzoek naar een alternatief voor een
domotica-gateway is op niets uitgelopen. Exploratief onderzoek liet echter zien dat het principe van het
Zigbee netwerk kan worden ingezet voor het vraagstuk van dit onderzoek. Met dit principe kan ieder
domotica-device optreden als gateway om zo fabrikantgebonden speciale gateways buiten spel te zetten
en interoperabiliteit te verbeteren.
Voor de resterende deelvragen zijn interviews gehouden. Allereerst met een autoriteit op het gebied van
domotica en agent technologie, Leo van Moergestel. Ook is een interview gehouden met Wouter van
Rooij, om kennis in te winnen over beveiliging van programmeerwerk. Volgens Leo van Moergestel heeft
het toekennen van prioriteit aan inputs met gezond verstand te maken, eventueel met verder onderzoek
per situatie. Volgens Wouter van Rooij zijn er negen aspecten waar rekening mee gehouden moet
worden om een applicatie veilig te programmeren: clientside controls, authenticatie, sessiemanagement,
toegang en de controle hiervan, inputvalidatie, functie input, logica fouten, omgeving en tot slot server.
Volgens van Rooij is het voor domotica met name belangrijk om te letten op toegangsvalidatie,
inputvalidatie en logicavalidatie. Het derde punt is bevestigd in een onderzoek van Jacobsson (Jacobsson
et al, 2016). Deze aspecten zullen worden meegenomen in het proof of concept.
Agent oriented programming is in te zetten om interoperabiliteit tussen domotica-devices te verbeteren
en biedt meerdere mogelijkheden tot uitbreiding en doorontwikkeling in de toekomst.
Het proof of concept wordt gemaakt met een drietal Raspberry Pi 3 B’s en een Android telefoon, om het
antwoord op de onderzoeksvraag te demonstreren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool Utrecht
OpleidingTechnische Informatica
AfdelingICT
AfstudeerorganisatieSogeti
Datum2016-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk